tam trang | giam beo | thiet bi spa, thiet bi lam dep |
 

Hướng dẫn khám chữa bệnh

 • Thủ tục khám, vào viện, ra viện
  (Ảnh có tính minh họa)

  KHI NGƯỜI BỆNH ĐẾN KHÁM HOẶC NHẬP VIỆN ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ CẦN:


  - Mang các giấy tờ liên quan đến chẩn đoán của những lần khám và điều trị trước (nếu có).

  - Người bệnh có thẻ BHYT cần có:

  + Giấy giới thiệu chuyển BHYT: chuyển đúng tuyến, đúng địa chỉ, dấu của nơi chuyển BHYT phải là dấu tròn (trừ trạm y tế xã, phường), đúng họ tên so với chứng minh thư hoặc hộ khẩu. Giấy giới thiệu chuyển BHYT kèm theo các Giấy giới thiệu chuyển BHYT của tuyến trước (bản photocopy).

Công tác chăm sóc NB toàn diện và KSNK bệnh viện

 • Bế giảng lớp tập huấn hộ lý – y công năm 2013

  Lớp tập huấn hộ lý – y công năm 2013 được khai giảng ngày 06/5/2013 theo Quyết định số 65/QĐ – BVTTHN ngày 17/4/2013 của Giám đốc Bệnh viện. Với 17 tiết giảng lý thuyết và 05 tiết giảng thực hành, 02 tiết thi kiểm tra cuối khóa.

Tin tức - Sự kiện

 • Hội nghị cán bộ viên chức năm 2015

  Sáng 22/1/2015, bệnh viện Tâm thần Hà Nội và Trung tâm giám định pháp Y tâm thần Hà Nội long trọng tổ chức hội nghị cán bộ viên chức năm 2015 theo kế hoạch số 4407/KH-SYT-CĐN ngày 28/11/2014 của Sở Y tế Hà Nội và công đoàn ngành y tế Hà Nội về việc tổ chức Hội nghị CBVC năm 2015 nhằm đánh giá công tác năm 2014 và thảo luận, bàn biện pháp thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch năm 2015.

   

Sức khỏe tâm thần

 • 10 CON SỐ VỀ SỨC KHỎE TÂM THẦN

  Mental health: a state of well-being - Sức khỏe tâm thần: giai đoạn thoải mái

   

   

  10 FACTS ON MENTAL HEALTH - 10 CON SỐ VỀ SỨC KHỎE TÂM THẦN

  Fact 1 -  Sự thật 1:

  Around 20% of the world's children and adolescents have mental disorders or problems.

  Khoảng 20% trẻ em và thanh thiếu niên trên toàn thế giới có bệnh hoặc vấn đề về sức khỏe tâm thần.

  About half of mental disorders begin before the age of 14. Similar types of disorders are being reported across cultures. Neuropsychiatric disorders are among the leading causes of worldwide disability in young people. Yet, regions of the world with the highest percentage of population under the age of 19 have the poorest level of mental health resources. Most low- and middle-income countries have only one child psychiatrist for every 1 to 4 million people.

  Fact 2 -  Sự thật 2:

  Mental and substance use disorders are the leading cause of disability worldwide.

  Rối loạn tâm thần và nghiện chất là những nguyên nhân hàng đầu gây tàn phế trên toàn thế giới.

  About 23% of all years lost because of disability is caused by mental and substance use disorders.

  Fact 3 -  Sự thật 3:

  About 800 000 people commit suicide every year. - Mỗi năm, có khoảng 800.000 người chết vì tự sát.

   

  Over 800 000 people die due to suicide every year and suicide is the second leading cause of death in 15-29-year-olds. There are indications that for each adult who died of suicide there may have been more than 20 others attempting suicide. 75% of suicides occur in low- and middle-income countries. Mental disorders and harmful use of alcohol contribute to many suicides around the world. Early identification and effective management are key to ensuring that people receive the care they need.

  Fact 4 -  Sự thật 4:

  War and disasters have a large impact on mental health and psychosocial well-being.

  Chiến tranh và thảm họa có ảnh hưởng to lớn đến sức khỏe tâm thần và trạng thái thỏa mái về tâm lý.

  Rates of mental disorder tend to double after emergencies.

  Fact 5 -  Sự thật 5:

  Mental disorders are important risk factors for other diseases, as well as unintentional and intentional injury.

  Các rối loạn tâm thần là những nguy cơ quan trọng ảnh hưởng đến các bệnh khác, có thể gây thương tích có chủ ý và không chủ ý cho bản thân hoặc xung quanh.

  Mental disorders increase the risk of getting ill from other diseases such as HIV, cardiovascular disease, diabetes, and vice-versa.

  Fact 6 -  Sự thật 6:

  Stigma and discrimination against patients and families prevent people from seeking mental health care.

  Kỳ thị và phân biệt đối xử với bệnh nhân và gia đình làm gia tăng khoảng cách tiếp cận các dịch vụ tâm thần.

  Misunderstanding and stigma surrounding mental ill health are widespread. Despite the existence of effective treatments for mental disorders, there is a belief that they are untreatable or that people with mental disorders are difficult, not intelligent, or incapable of making decisions. This stigma can lead to abuse, rejection and isolation and exclude people from health care or support. Within the health system, people are too often treated in institutions which resemble human warehouses rather than places of healing.

  Fact 7 -  Sự thật 7:

  Human rights violations of people with mental and psychosocial disability are routinely reported in most countries.

  Vi phạm quyền con người đối với bệnh nhân tâm thần và tàn tật.

  These include physical restraint, seclusion and denial of basic needs and privacy. Few countries have a legal framework that adequately protects the rights of people with mental disorders.

  Fact 8 -  Sự thật 8:

  Globally, there is huge inequity in the distribution of skilled human resources for mental health.

  Thiếu hụt và không đồng đều về nguồn lực làm việc trong ngành tâm thần tồn tại khắp nơi trên thế giới.

  Shortages of psychiatrists, psychiatric nurses, psychologists and social workers are among the main barriers to providing treatment and care in low- and middle-income countries. Low-income countries have 0.05 psychiatrists and 0.42 nurses per 100 000 people. The rate of psychiatrists in high income countries is 170 times greater and for nurses is 70 times greater.

  Fact 9 -  Sự thật 9:

  There are 5 key barriers to increasing mental health services availability.

  In order to increase the availability of mental health services, there are 5 key barriers that need to be overcome: the absence of mental health from the public health agenda and the implications for funding; the current organization of mental health services; lack of integration within primary care; inadequate human resources for mental health; and lack of public mental health leadership.

  5 rào cản làm ngăn trở sự phát triển dịch vụ sức khỏe tâm thần:

  1. Thiếu sức khỏe tâm thần trong chính sách y tế công cộng

  2. Cơ cấu tổ chức và dịch vụ hiện có

  3. Thiếu liên kết với chăm sóc sức khỏe ban đầu

  4. Thiếu nhân lực.

  5. Thiếu các nhà lãnh đạo về y tế công cộng.

  Fact 10 -  Sự thật 10:

  Financial resources to increase services are relatively modest.

  Nguồn tài chính đầu tư cho sức khỏe tâm thần còn thấp.

  Governments, donors and groups representing mental health service users and their families need to work together to increase mental health services, especially in low- and middle-income countries. The financial resources needed are relatively modest: US$ 2 per capita per year in low-income countries and US$ 3-4 in lower middle-income countries.

   

   


Đào tạo, nghiên cứu khoa học

 • Nghiên cứu đặc điểm LS rối loạn trầm cảm ở BN suy thận mãn tính

  NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG RỐI LOẠN TRẦM CẢM Ở BỆNH NHÂN SUY THẬN MẠN TÍNH

  BS CKII Nguyễn Quang Bính và Cs

  I. ĐẶT VẤN ĐỀ

  Trong thực hành lâm sàng điều trị suy thận mạn (STM), trạng thái bệnh lý trầm cảm (TC) thường bị coi nhẹ và bỏ qua. TC và STM có mối liên quan chặt chẽ với nhau, STM kéo theo TC, đồng thời TC lại làm tăng nặng các triệu chứng của suy thận, gây khó khăn cho quá trình điều trị bệnh lý suy thận[1].

  Nhiều nghiên cứu trên thế giới về TC ở BN STM : Smith MD (1985), nghiên cứu TC ở BN STM bằng công cụ sàng lọc Beck Depression Inventory (BDI), thấy BN có TC là 47%[6]; Lee Y.J (2013) nghiên cứu TC trên 208 BN STM bằng thang điểm trầm cảm và lo âu bệnh viện (Hospital Anxiety and Depression Scale). Kết quả TC là 47,1% và lo âu 27,6%[5].

Chỉ đạo tuyến

 

Đường đến bệnh viện

Thư viện ảnh

 • Thư viện ảnh
 • Thư viện ảnh
 • Thư viện ảnh
 • Thư viện ảnh
 • Thư viện ảnh
 • Thư viện ảnh
 • Thư viện ảnh
 • Thư viện ảnh
 • Thư viện ảnh
 • Thư viện ảnh
 • Thư viện ảnh
 • Thư viện ảnh
 • Thư viện ảnh
 • Thư viện ảnh
 • Thư viện ảnh
 • Thư viện ảnh
 • Thư viện ảnh
 • Thư viện ảnh
 • Thư viện ảnh
 • Thư viện ảnh
 • Thư viện ảnh
 • Thư viện ảnh
 • Thư viện ảnh
 • Thư viện ảnh
 • Thư viện ảnh
 • Thư viện ảnh
 • Thư viện ảnh
 • Thư viện ảnh
 • Thư viện ảnh
 • Thư viện ảnh
 • Thư viện ảnh
 • Thư viện ảnh
 • Thư viện ảnh
 • Thư viện ảnh
 • Thư viện ảnh
 • Thư viện ảnh
 • Thư viện ảnh
 • Thư viện ảnh
 • Thư viện ảnh
 • Thư viện ảnh
 • Thư viện ảnh
 • Thư viện ảnh
 • Thư viện ảnh
 • Thư viện ảnh
 • Thư viện ảnh
 • Thư viện ảnh
 • Thư viện ảnh
 • Thư viện ảnh
 • Thư viện ảnh
 • Thư viện ảnh
 • Thư viện ảnh
 • Thư viện ảnh
 • Thư viện ảnh
 • Thư viện ảnh
 • Thư viện ảnh
 • Thư viện ảnh
 • Thư viện ảnh
 • Thư viện ảnh
 • Thư viện ảnh
 • Thư viện ảnh
 • Thư viện ảnh
 • Thư viện ảnh
 • Thư viện ảnh
 • Thư viện ảnh
 • Thư viện ảnh
 • Thư viện ảnh
 • Thư viện ảnh
 • Thư viện ảnh
 • Thư viện ảnh
 • Thư viện ảnh
 • Thư viện ảnh
 • Thư viện ảnh
 • Thư viện ảnh
 • Thư viện ảnh
 • Thư viện ảnh
 • Thư viện ảnh
 • Thư viện ảnh
 • Thư viện ảnh
 • Thư viện ảnh
 • Thư viện ảnh
 • Thư viện ảnh
 • Thư viện ảnh
 • Thư viện ảnh
 • Thư viện ảnh
 • Thư viện ảnh
 • Thư viện ảnh
 • Thư viện ảnh
 • Thư viện ảnh
 • Thư viện ảnh
 • Thư viện ảnh
 • Thư viện ảnh
 • Thư viện ảnh
 • Thư viện ảnh
 • Thư viện ảnh
 • Thư viện ảnh
 • Thư viện ảnh
 • Thư viện ảnh
 • Thư viện ảnh
 • Thư viện ảnh
 • Thư viện ảnh
 • Thư viện ảnh

Bài hát truyền thốngGet the Flash Player to see this player.

Tra từ điển

 

Thông tin cần biết

Thống kê truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

Liên kết website