Báo cáo công tác Quản lý chất lượng bệnh viện Quý III - 2017

Ngày sức khỏe Tâm thần thế giới 10/10 - Chung tay ngăn ngừa tự sát
Tưng bừng giải thể thao các đơn vị y tế cụm phía Bắc sông Hồng 2019
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC TẠI BỆNH VIỆN TÂM THẦN HÀ NỘI
Giao ban mạng lưới chuyên khoa tâm thần năm 2019
Chuyên đề học tập và làm theo Bác năm 2019

SỞ Y TẾ HÀ NỘI

BỆNH VIỆN TÂM THẦN HÀ NỘI

Số: 203 /BC - BVTTHN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 10 tháng  11 năm 2017

BÁO CÁO SƠ KẾT CÔNG TÁC

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN QUÝ III NĂM 2017

    I. KẾT QUẢ CHUNG CỦA TOÀN BỆNH VIỆN

         Thực hiện kế hoạch nâng cao chất lượng bệnh viện năm 2017; Thực hiện đề án NCCLBV của các khoa, phòng; Được sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, Ban Giám đốc bệnh viện, Hội đồng quản lý chất lượng, tổ quản lý chất lượng bệnh viện cùng với sự hỗ trợ, phối hợp và nỗ lực của Cán bộ - Nhân viên tại các Khoa/phòng bệnh viện đã đạt được những kết quả như sau:

 

TIÊU CHÍ

SYT KIỂM TRA

CUỐI NĂM 2016

BV TỰ KT

QUÝ III/2017

TỔNG SỐ CÁC TIÊU CHÍ ÁP DỤNG ĐÁNH GIÁ

77/83 tiêu chí

77/83 tiêu chí

TỶ LỆ TIÊU CHÍ ÁP DỤNG SO VỚI 83 TIÊU CHÍ:

92.77%

92.77%

TỔNG SỐ ĐIỂM CÁC TIÊU CHÍ ÁP DỤNG

280 điểm

286 điểm

ĐIỂM TRUNG BÌNH CHUNG CỦA CÁC TIÊU CHÍ

3.62 điểm

(nhân hệ số C3 và C5)

3.69 điểm

(nhân hệ số C3 và C5)

Nhận xét:

  • Có 8 tiêu chí nâng mức điểm so với năm 2016: B3.3; B4.2; C4.1; C6.2; C7.3; C8.1; D3.1; D3.2
  • Có 2 tiêu chí hạ mức điểm so với năm 2016: C9.1; D1.3.

Ưu điểm:

- Đã kiện toàn hệ thống QLCL Bệnh viện bao gồm: Hội đồng QLCL, tổ QLCL và mạng lưới QLCL.

- 100% các khoa, phòng xây dựng và triển khai thực hiện đề án nâng cao chất lượng bệnh viện.

- Nâng cao thái độ giao tiếp ứng xử, phục vụ người bệnh.

- Người bệnh được khám chữa bệnh trong môi trường xanh – sạch – đẹp, được cung cấp đầy đủ các vật dụng sinh hoạt.

- Đã tiến hành khảo sát thời gian chờ, báo cáo và công khai kết quả thời gian chờ theo từng phân đoạn trong quy trình khám bệnh.

- Tập huấn phương pháp 5S trong bệnh viện và duy trì thực hiện tốt 5S, có báo cáo, đánh giá thực hiện.

- Báo cáo kết quả khảo sát sự hài lòng người nhà người bệnh tại khoa khám bệnh, khoa điều trị và nhân viên y tế theo quý. Công bố kết quả khảo sát cho nhân viên y tế. Áp dụng hình thức khảo sát định tính đối với người bệnh và người nhà người bệnh.

- Thực hiện tốt công tác lưu trữ hồ sơ bệnh án.

- Triển khai tập huấn cho nhân viên y tế về kiểm soát nhiễm khuẩn, có giám sát, báo cáo việc thực hiện quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn của nhân viên y tế.

- Tổng hợp, phân tích nguyên nhân, báo cáo sự cố y khoa 6 tháng đầu năm, phát các khoa được biết rút kinh nghiệm.

- Quy trình kỹ thuật chuyên môn, hướng dẫn điều trị được cập nhật và bổ sung. Có theo dõi, báo cáo đánh giá định kỳ.

Tồn tại:

- Nhân lực thiếu, phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ.

- Tỷ lệ cán bộ trong mạng lưới QLCL có chứng chỉ/chứng nhận về QLCL chưa đạt.

- Bệnh viện chuyên khoa đặc thù tâm thần, được xây dựng từ lâu nên cơ sở vật chất xuống cấp.

- Ứng dụng công nghệ thông tin gặp nhiều khó khăn.

So với mục tiêu Đề án nâng cao chất lượng năm 2017 của các khoa/phòng:

+ Phòng KHTH: Tiêu chí D1.1 không đạt chỉ tiêu lên mức 4 do chưa có lãnh đạo chuyên trách và chưa đủ chứng chỉ/chứng nhận quản lý chất lượng nhân viên tổ, mạng lưới.

+ Phòng HCQT:

  • Tiêu chí B4.2 chưa đạt chỉ tiêu lên mức 4 do chưa áp dụng phần mềm excel quản lý, triển khai văn bản.
  • Tiêu chí D1.3 chưa đạt chỉ tiêu lên mức 4 do chưa hoàn thiện bộ nhận diện thương hiệu.

+ Phòng điều dưỡng:

  • Tiêu chí C6.1 chưa đạt chỉ tiêu lên mức 4 do chưa xây dựng xong các chỉ số đo lường, đánh giá.

+ Khoa KSNK: Tiêu chí C4.3 chưa đạt chỉ tiêu lên mức 4 do chưa có vòi nước rửa tay tự động.

+ Khoa xét nghiệm: Tiêu chí C8.1 vượt chỉ tiêu đạt mức 4

+ Phòng chỉ đạo tuyến

  • Tiêu chí C10.1 chưa đạt chỉ tiêu lên mức 4 do chưa đủ 3 bài báo khoa học đăng lên tạp chí trong nước và 3 nghiên cứu khoa học được nghiệm thu.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM  QUÝ III NĂM 2017

      1.   Mục tiêu cụ thể

     - Giảm thiểu các sự cố y khoa, không để xảy ra sự cố y khoa nghiêm trọng.    

     -  Cập nhật và bổ sung bộ tài liệu “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh”.

     - Đánh giá công tác 5S của các khoa/phòng.

     2. Giải pháp

     - Sửa chữa, cải tạo, mở rộng, nâng cấp, bổ sung thiết bị và các điều kiện phục vụ người bệnh như: bàn, ghế, giường, tủ, dụng cụ khám bệnh, điều hòa nhiệt độ, quạt điện, chăn, ga, gối, đệm, quần áo người bệnh... tại khu vực khám bệnh và các buồng bệnh.

     - Triển khai thực hiện việc quy hoạch, phát triển nguồn nhân lực ngành y tế; đẩy mạnh công tác đào tạo, nâng cao trình độ, năng lực quản lý, chuyên môn cho đội ngũ cán bộ y tế.

     - Duy trì  khuôn viên xanh, sạch đẹp, môi trường trong lành để người bệnh có môi trường điều trị tốt. Thực hiện tốt phương pháp 5S trong toàn bệnh viện để người bệnh được điều trị trong môi trường gọn gàng, ngăn nắp.

     - Nâng cao đời sống của CBVC - NLĐ trong bệnh viện, đẩy mạnh phong trào VN-TDTT mang tính thường quy.

     - Nghiên cứu ứng dụng các hướng dẫn điều trị mới, hiện đại và các thành tựu khoa học tiên tiến trong công tác KCB. Chú trọng công tác đào tạo cán bộ đáp ứng với việc triển khai các dịch vụ kỹ thuật mới, các trang thiết bị hiện đại.

     - Tăng cường công tác tư vấn chế độ ăn, dinh dưỡng, cách phòng trị bệnh,... cho người bệnh, người nhà người bệnh.

     - Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng Thuốc và điều trị. Bình bệnh án, bình đơn thuốc, bình phiếu chăm sóc trở thành hoạt động mang hiệu quả thiết thực ở các khoa.

     - Ứng dụng công nghệ thông tin vào nâng cao chất lượng bệnh viện, cụ thể trong quản lý hồ sơ sức khỏe nhân viên và báo cáo sự cố y khoa.

     - Cử nhân viên trong tổ và mạng lưới quản lý chất lượng đi học lớp quản lý chất lượng bệnh viện.

     - Có hình thức khuyến khích, khen thưởng những cá nhân, tập thể có những sáng kiến hay, thành tích tốt trong việc nâng cao chất lượng bệnh viện.

     3. Tổ chức thực hiện.

- Các khoa, phòng nghiêm túc triển khai các hoạt động trong đề án nâng cao chất lượng của đơn vị mình.

- Tổ QLCLBV là đầu mối,  giám sát việc thực hiện kế hoạch và đề án. Định kỳ và đột xuất báo cáo HĐQLCLBV.

- Trưởng khoa, phòng chịu trách nhiệm triển khai, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hoạt động CLBV. Báo cáo sơ kết 03 tháng 01 lần và đột xuất lên tổ QLCLBV.

 

 

Nơi nhận:                                           

- Ban giám đốc (để BC);

- HĐ QLCLBV (để thực hiện);

- Các khoa, phòng (để thực hiện);

- Lưu: V T, KHTH./.

 

GIÁM ĐỐC

(đã ký)

 

Ngô Hùng Lâm