Logo

Báo cáo hoạt động Quản lý chất lượng 6 tháng đầu năm 2019

  15/11/2019

BÁO CÁO SƠ KẾT CÔNG TÁC

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

  1. Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2019
  1. Công tác quản lý chất lượng

1.1. Xây dựng và triển khai kế hoạch cải tiến chất lượng chung toàn Bệnh viện năm 2019.

1.2. Hướng dẫn xây dựng và triển khai xây dựng Đề án cải tiến chất lượng tại từng khoa, phòng trong bệnh viện.

1.3. Kiện toàn Hội đồng và mạng lưới quản lý chất lượng.

1.4. Phối hợp các khoa, phòng cải tiến chất lượng tại từng khoa, phòng.

1.5. Tiến hành khảo sát hài lòng người bệnh nội trú và ngoại trú, từ đó đưa ra các đề xuất cải tiến chất lượng bệnh viện sát thực, lấy người bệnh làm trung tâm của mọi hoạt động cải tiến, hướng tới sự hài lòng người bệnh.

1.6. Tham gia các lớp tập huấn, các buổi hội thảo, đóng góp ý kiến của các cấp ban ngành về quản lý chất lượng, cải tiến chất lượng, sự cố y khoa

- Đóng góp ý kiến thông tư 43: Hướng dẫn phòng ngừa sự cố y khoa trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

- Cử cán bộ tham gia Hội thảo tập huấn triển khai thông tư 43

- Cử cán bộ tham gia lớp tập huấn phân tích nguyên nhân gốc rễ sự cố y khoa tại Bệnh viện đa khoa Đức Giang.

1.7. Tiến hành khảo sát hài lòng nhân viên y tế theo quý, từ đó đưa ra các đề xuất cải tiến.

1.8. Ban hành Quy trình kỹ thuật Chụp Xquang Kỹ thuật số

1.9. Tự đánh giá chất lượng 6 tháng đầu năm theo Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng BV.

2. Sự cố y khoa

Kết quả thống kê trong 6 tháng đầu năm 2019, bệnh viện có tổng số 5 ca sai sót, nguy cơ và sự cố y khoa. Giảm so với 6 tháng đầu năm 2019.

Tổng số: 5 sự cố được ghi nhận, cụ thể:

- Sự cố chưa xảy ra: 0 trường hợp.

- Sự cố gây tổn thương nhẹ: 2 trường hợp.

- Sự cố gây tổn thương trung bình: 2 trường hợp

- Sự cố gây tổn thương nặng: 1 trường hợp

3. Kết quả tự kiểm tra bệnh viện theo bộ tiêu chí

3.1. Tóm tắt kết quả tự chấm điểm

 

TIÊU CHÍ

SYT KIỂM TRA CUỐI NĂM 2018

BV TỰ KT 6 THÁNG ĐẦU 2019

TỔNG SỐ CÁC TIÊU CHÍ ÁP DỤNG ĐÁNH GIÁ

77/83 tiêu chí

77/83 tiêu chí

TỶ LỆ TIÊU CHÍ ÁP DỤNG SO VỚI 83 TIÊU CHÍ

93 %

93 %

TỔNG SỐ ĐIỂM CÁC TIÊU CHÍ ÁP DỤNG

322 điểm

318 điểm

ĐIỂM TRUNG BÌNH CHUNG CỦA CÁC TIÊU CHÍ

3,83 điểm

(nhân hệ số C3 và C5)

3,79 điểm

(nhân hệ số C3 và C5)

Nhận xét: Thực hiện kế hoạch nâng cao chất lượng bệnh viện và chất lượng các khoa phòng, bệnh viện tự chấm điểm 6 tháng đầu năm 2019 đạt 318 điểm, điểm trung bình 3,79 điểm. Kết quả thấp hơn 4 điểm so với cuối năm 2018 và chưa đạt chỉ tiêu chất lượng năm 2019. Một số tiêu mục dự kiến hoàn thành trong quý III, IV.

Ưu điểm:

- Tích cực nâng cao thái độ giao tiếp ứng xử, phục vụ người bệnh.

- Người bệnh được khám chữa bệnh trong môi trường xanh – sạch – đẹp, được cung cấp đầy đủ các vật dụng sinh hoạt.; Đầu tư TiVi, cây nước nóng lạnh, điều hòa…

- Thực hiện nghiêm túc khảo sát thời gian chờ, báo cáo và công khai kết quả thời gian chờ 6 tháng đầu năm theo từng phân đoạn trong quy trình khám bệnh.

- Khảo sát hài lòng người bệnh và người nhà người bệnh bằng phương pháp phỏng vấn trực tiếp, báo cáo ban lãnh đạo để đưa ra biện pháp khắc phục.

Tồn tại:

- Một số khoa phòng chưa thực sự chú trọng nâng cao chất lượng.

- Nhân lực thiếu, phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ.

- Tỷ lệ cán bộ trong mạng lưới QLCL có chứng chỉ/chứng nhận về QLCL chưa đạt.

4. Khảo sát thời gian chờ khám bệnh

Kết quả khảo sát 101 người bệnh tại khoa khám bệnh 6 tháng đầu năm 2019 cho thấy: Thờigian trung bình người bệnh chờ đến lượt khám là 22,2 ± 19 (phút) tăng so với cùng kỳ 6 tháng đầu năm 2018 (12,5 ± 6,6 phút). Nguyên nhân người bệnh phải chờ lâu do bác sĩ đi giao ban đầu giờ. Tổng thời gian khám trung bình từ lúc người bệnh đến khám đến lúc ra về là 81,5 ± 38,05 (phút), chưa đạt chỉ tiêu cải tiến chất lượng thời gian chờ khám bệnh đã đặt ra.

Đề xuất giải pháp giảm thời gian chờ của người bệnh:

- Có biện pháp tăng cường thêm bác sĩ, bố trí thêm nhân lực vào giờ cao điểm và giao ban đầu giờ.

- Sắp xếp đặt lịch hẹn tái khám hợp lý tránh ùn tắc cục bộ (tâm lý NB muốn khám buổi sáng).

- Tập huấn thường xuyên về kỹ năng công nghệ thông tin để giảm bớt thời gian nhập thông tin người bệnh vào máy.

5. Khảo sát hài lòng người bệnh nội trú và ngoại trú

Tổ khảo sát hài lòng người bệnh tiến hành khảo sát hài lòng người bệnh tại khoa điều trị nội trú và khoa khám bệnh bằng phương pháp định tính (phỏng vấn trực tiếp). Kết quả khảo sát đã báo cáo trực tiếp lãnh đạo và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao sự hài lòng của người bệnh và người nhà người bệnh. Cụ thể đã kiến nghị sửa chữa, bổ sung nhà vệ sinh, bổ sung cây nước nóng lạnh, quét sơn lại một số khoa phòng, lắp camera toàn bệnh viện đảm bảo an ninh trật tự trong bệnh viện.

III. Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019

- Giảm thiểu các sự cố y khoa, khuyến khích nhân viên y tế chủ động báo cáo sự cố y khoa. Thực hiện báo cáo sự cố y khoa theo đúng quy trình.

- Theo dõi triển khai và báo cáo đánh giá kết quả thực hiện 3 kỹ thuật chuyên môn mới.

- Cập nhật và bổ sung

- Cập nhật và bổ sung bộ tài liệu “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh”.

- Tiếp tục hoàn thành các tiêu chí không đạt mức điểm theo kế hoạch nâng cao chất lượng bệnh viện và các khoa phòng.

- Chú trọng thực hành nâng cao giao tiếp ứng xử của nhân viên y tế đối với người bệnh và người nhà người bệnh.

- Tiếp tục tiến hành khảo sát thời gian chờ khám bệnh và sự hài lòng của người bệnh, người nhà người bệnh.

III. Tổ chức thực hiện.

- Các khoa, phòng nghiêm túc triển khai các hoạt động trọng tâm 06 tháng cuối năm và đề án nâng cao chất lượng của đơn vị mình.

- Tổ QLCLBV là đầu mối hỗ trợ và giám sát việc thực hiện kế hoạch, đề án. Định kỳ và đột xuất báo cáo HĐQLCLBV.

- Trưởng khoa, phòng chịu trách nhiệm triển khai, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hoạt động CLBV. Báo cáo sơ kết 03 tháng 01 lần và đột xuất lên tổ QLCLBV.

Bình luận

Tin tức mới