Báo cáo sơ kết công tác quản lý chất lượng bệnh viện 6 tháng đầu năm 2018

Ngày sức khỏe Tâm thần thế giới 10/10 - Chung tay ngăn ngừa tự sát
Tưng bừng giải thể thao các đơn vị y tế cụm phía Bắc sông Hồng 2019
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC TẠI BỆNH VIỆN TÂM THẦN HÀ NỘI
Giao ban mạng lưới chuyên khoa tâm thần năm 2019
Chuyên đề học tập và làm theo Bác năm 2019

 1. Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2018
 1. Công tác quản lý chất lượng

1.1. Xây dựng và triển khai kế hoạch cải tiến chất lượng chung toàn bệnh viện năm 2018.

1.2. Hướng dẫn và xây dựng Đề án cải tiến chất lượng tại từng khoa, phòng trong bệnh viện.

1.3. Kiện toàn Hội đồng và mạng lưới quản lý chất lượng.

1.4. Tiếp tục triển khai và rà soát các bảng kiểm, quy định, nội quy bệnh viện.

1.5. Phối hợp các khoa, phòng cải tiến chất lượng tại từng khoa, phòng.

1.6. Tiến hành khảo sát hài lòng người bệnh nội trú và ngoại trú, từ đó đưa ra các đề xuất cải tiến chất lượng bệnh viện sát thực, lấy người bệnh làm trung tâm của mọi hoạt động cải tiến, hướng tới sự hài lòng người bệnh.

1.7. Tham gia các lớp tập huấn, các buổi hội thảo, đóng góp ý kiến của các cấp ban ngành về quản lý chất lượng, cải tiến chất lượng.

1.8. Tiến hành khảo sát hài lòng nhân viên y tế theo quý, từ đó đưa ra các đề xuất cải tiến.

1.9. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện phương pháp 5S tại các khoa, phòng trong bệnh viện.

1.10. Kiểm tra bệnh viện theo Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện

2. Sự cố y khoa

        Kết quả thống kê trong 6 tháng đầu năm 2018, bệnh viện có tổng số 9 ca sai sót, nguy cơ và sự cố y khoa. Tăng so với 6 tháng đầu năm 2017.

2.1. Phân loại:

Tổng số: 9 sự cố được ghi nhận, cụ thể:

- Sự cố suýt xảy ra: 0 trường hợp.

- Sự cố do sai biệt: 8 trường hợp.

- Sự cố đặc biệt nghiêm trọng: 1 trường hợp

Nguyên nhân của sự cố y khoa rất nhiều và đa dạng, có thể chủ quan từ phía bệnh viện, bác sĩ hoặc có những yếu tố nguy cơ có thể dẫn đến sự cố y khoa. Một số nguyên nhân thường gặp tại bệnh viện là:

- Nhân viên chưa thực hiện đúng quy trình chuyên môn khi chăm sóc người bệnh tâm thần.

- Đặc thù tính chất người bệnh tâm thần.

- Tua trực chưa theo dõi, quản lý người bệnh sát sao để phát hiện và ngăn chặn kịp thời.

- Chưa giám sát chặt chẽ tuân thủ quy trình điều trị.

- Hiệu quả điều trị không đạt kết quả cao.

- Thiếu kỹ năng cấp cứu do không được thực hành thường xuyên.

2.2. Nhận xét việc thực hiện báo cáo sự cố y khoa tại bệnh viện.

          * Ưu điểm

 • Hệ thống báo cáo sự cố y khoa được ghi nhận đầy đủ, trung thực các thông tin, thời gian, diễn biến sự cố xảy ra.
 • Đã triển khai thực hiện phiếu báo cáo sự cố y khoa tự nguyện, hòm mail chung cho nhân viên y tế, form báo cáo sự cố y khoa trực tuyến trên trang facebook của bệnh viện.
 • Có điều tra, phân tích, tìm nguyên nhân gốc rễ và đề xuất giải pháp cải tiến (Bảng tổng hợp sự cố y khoa 6 tháng đầu năm 2018) tránh lặp lại các sự cố y khoa đã xảy ra.
 • Đã xây dựng quy định xử lý rủi ro nghề nghiệp do phơi nhiễm với máu và dịch cơ thể.

          * Hạn chế

 • Nhân viên y tế chưa thực sự chủ động báo cáo sự cố y khoa. Báo cáo sự cố y khoa chủ yếu do điều dưỡng trưởng báo cáo.
 • Báo cáo sự cố không kịp thời. Chưa có báo cáo về các sự cố nguy cơ (sự cố suýt xảy ra).
 • Xử lý các sự cố còn chưa đúng quy trình.

- Hệ thống báo cáo sự cố y khoa qua hòm thư điện tử và form nhập trực tuyến hoạt động không hiệu quả.

3. Kết quả kiểm tra bệnh viện theo bộ tiêu chí.

TIÊU CHÍ

SYT KIỂM TRA CUỐI NĂM 2017

BV TỰ KT 6 THÁNG ĐẦU 2018

TỔNG SỐ CÁC TIÊU CHÍ ÁP DỤNG ĐÁNH GIÁ

77/83 tiêu chí

 1.  

TỶ LỆ TIÊU CHÍ ÁP DỤNG SO VỚI 83 TIÊU CHÍ:

92.77%

 1.  

TỔNG SỐ ĐIỂM CÁC TIÊU CHÍ ÁP DỤNG

317 điểm

318 điểm

ĐIỂM TRUNG BÌNH CHUNG CỦA CÁC TIÊU CHÍ

3,77 điểm

(nhân hệ số C3 và C5)

3,79 điểm

(nhân hệ số C3 và C5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhận xét: Thực hiện kế hoạch nâng cao chất lượng bệnh viện và chất lượng các khoa phòng, bệnh viện tự chấm điểm 6 tháng đầu năm 2018 đạt 318 điểm, điểm trung bình 3,79 điểm. Kết quả tăng 1 điểm so với cuối năm 2017 nhưng chưa đạt chỉ tiêu kế hoạch xây dựng (tăng 10 điểm).

Ưu điểm:

- 100% các khoa, phòng xây dựng và triển khai thực hiện đề án nâng cao chất lượng bệnh viện.

- Nâng cao thái độ giao tiếp ứng xử, phục vụ người bệnh.

- Người bệnh được khám chữa bệnh trong môi trường xanh – sạch – đẹp, được cung cấp đầy đủ các vật dụng sinh hoạt.

- Đã tiến hành khảo sát thời gian chờ, báo cáo và công khai kết quả thời gian chờ 6 tháng đầu năm theo từng phân đoạn trong quy trình khám bệnh.

- Khảo sát hài lòng người bệnh và người nhà người bệnh bằng phương pháp phỏng vấn trực tiếp, báo cáo ban lãnh đạo để đưa ra biện pháp khắc phục.

Tồn tại:

- Một số khoa phòng chưa tự giác trong việc tự đánh chất lượng bệnh viện 3 tháng và 6 tháng đầu năm. Tiến độ thực hiện còn chậm và mang tính chất đối phó.

- Nhân lực thiếu, phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ.

- Tỷ lệ cán bộ trong mạng lưới QLCL có chứng chỉ/chứng nhận về QLCL chưa đạt.

- Bệnh viện chuyên khoa đặc thù tâm thần, được xây dựng từ lâu nên cơ sở vật chất xuống cấp.

- Ứng dụng công nghệ thông tin gặp nhiều khó khăn.

4. Khảo sát thời gian chờ khám bệnh

Kết quả khảo sát 108 người bệnh tại khoa khám bệnh 6 tháng đầu năm 2018 cho thấy: thời gian trung bình người bệnh chờ đến lượt khám là 9 ± 4 (phút) giảm so với giảm hơn so với cùng kỳ 6 tháng đầu năm 2017 (13 ± 10 phút). Thời gian khám bệnh + trắc nghiệm tâm lý trung bình là 23 ± 16(phút), thời gian khám bệnh + thăm dò chức năng trung bình là 20 ± 8. Tổng thời gian khám trung bình từ lúc người bệnh đến khám đến lúc ra về là 67 ± 27 (phút) giảm hơn so với cùng kỳ 6 tháng đầu năm 2017 (72 ± 30 phút).

Đề xuất giải pháp giảm thời gian chờ của người bệnh:

- Sắp xếp đặt lịch hẹn tái khám hợp lý tránh ùn tắc cục bộ.

- Tập huấn thường xuyên về kỹ năng công nghệ thông tin để giảm bớt thời gian nhập thông tin người bệnh vào máy.

- Nhân viên tổ công tác xã hội cần chủ động hơn trong việc hướng dẫn người bệnh.

5. Khảo sát hài lòng người bệnh nội trú và ngoại trú

Tổ khảo sát hài lòng người bệnh tiến hành khảo sát hài lòng người bệnh tại khoa điều trị nội trú và khoa khám bệnh bằng phương pháp định tính (phỏng vấn trực tiếp). Kết quả khảo sát đã báo cáo trực tiếp lãnh đạo và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao sự hài lòng của người bệnh và người nhà người bệnh.

II. Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018

- Giảm thiểu các sự cố y khoa, không để xảy ra sự cố y khoa nghiêm trọng, khuyến khích nhân viên y tế chủ động báo cáo sự cố y khoa. Thực hiện báo cáo sự cố y khoa theo đúng quy trình.

- Phòng chỉ đạo tuyến theo dõi triển khai và báo cáo đánh giá kết quả thực hiện 3 kỹ thuật chuyên môn mới.

- Cập nhật và bổ sung

- Cập nhật và bổ sung bộ tài liệu “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh”.

- Tiếp tục hoàn thành các tiêu chí không đạt mức điểm theo kế hoạch nâng cao chất lượng bệnh viện và các khoa phòng.

- Chú trọng thực hành nâng cao giao tiếp ứng xử của nhân viên y tế đối với người bệnh và người nhà người bệnh.

- Tiếp tục tiến hành khảo sát thời gian chờ khám bệnh và sự hài lòng của người bệnh, người nhà người bệnh.

III. Tổ chức thực hiện.

- Các khoa, phòng nghiêm túc triển khai các hoạt động trọng tâm 06 tháng cuối năm và đề án nâng cao chất lượng của đơn vị mình.

- Tổ QLCLBV là đầu mối hỗ trợ và giám sát việc thực hiện kế hoạch, đề án. Định kỳ và đột xuất báo cáo HĐQLCLBV.

- Trưởng khoa, phòng chịu trách nhiệm triển khai, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hoạt động CLBV. Báo cáo sơ kết 03 tháng 01 lần và đột xuất lên tổ QLCLBV.

Tổ Quản lý chất lượng