Logo

Bệnh viện Tâm thần Hà Nội là cơ sở thực hành

  05/01/2017

Ngày 26 tháng 12 năm 2016, Trường Đại học Y Hà Nội ban hành quyết định số 5833/QĐ-ĐHYHN về việc công nhận 269 cá nhân là giảng viên thỉnh giảng của Trường Đại học Y Hà Nội năm học 2016-2017. Trong đó có 2 bác sĩ Bệnh viện Tâm thần Hà Nội:

- BS.CKII Ngô Hùng Lâm - Giám đốc bệnh viện

- TS.BS. Nguyễn Văn Tuấn - Trưởng khoa - Khoa điều trị H

Quyết định số 5833/QĐ-ĐHYHN ngày 26 tháng 12 năm 2016

Danh sách các cá nhân là giảng viên thỉnh giảng của trường Đại học Y Hà Nội

 

Bình luận

Tin tức mới

Ngày sức khỏe Tâm thần thế giới 10/10 - Chung tay ngăn ngừa tự sát

Ngày sức khỏe Tâm thần thế giới 10/10 - Chung tay ngăn ngừa tự sát

"40 giây hành động mỗi ngày" - Chủ đề được lựa chọn cho năm nay là ngăn ngừa tự sát. Chúng tôi mong muốn bắt đầu những nỗ lực chung nhằm nâng cao nhận thức về quy mô của vấn đề tự sát trên toàn thế giới và vai trò của mỗi chúng ta trong việc ngăn ngừa tự