Logo

Bệnh viện Tâm thần Hà Nội là cơ sở thực hành

  05/01/2017

Ngày 26 tháng 12 năm 2016, Trường Đại học Y Hà Nội ban hành quyết định số 5833/QĐ-ĐHYHN về việc công nhận 269 cá nhân là giảng viên thỉnh giảng của Trường Đại học Y Hà Nội năm học 2016-2017. Trong đó có 2 bác sĩ Bệnh viện Tâm thần Hà Nội:

- BS.CKII Ngô Hùng Lâm - Giám đốc bệnh viện

- TS.BS. Nguyễn Văn Tuấn - Trưởng khoa - Khoa điều trị H

Quyết định số 5833/QĐ-ĐHYHN ngày 26 tháng 12 năm 2016

Danh sách các cá nhân là giảng viên thỉnh giảng của trường Đại học Y Hà Nội

 

Bình luận

Tin tức mới