Logo

Bệnh viện Tâm thần Hà Nội là cơ sở thực hành

  05/01/2017

Ngày 26 tháng 12 năm 2016, Trường Đại học Y Hà Nội ban hành quyết định số 5833/QĐ-ĐHYHN về việc công nhận 269 cá nhân là giảng viên thỉnh giảng của Trường Đại học Y Hà Nội năm học 2016-2017. Trong đó có 2 bác sĩ Bệnh viện Tâm thần Hà Nội:

- BS.CKII Ngô Hùng Lâm - Giám đốc bệnh viện

- TS.BS. Nguyễn Văn Tuấn - Trưởng khoa - Khoa điều trị H

Quyết định số 5833/QĐ-ĐHYHN ngày 26 tháng 12 năm 2016

Danh sách các cá nhân là giảng viên thỉnh giảng của trường Đại học Y Hà Nội

 

Bình luận

Tin tức mới

Hội thảo khoa học Tâm lý – Tâm thần Việt-Pháp năm 2018

Hội thảo khoa học Tâm lý – Tâm thần Việt-Pháp năm 2018

Hội thảo đề cập đến vấn đề đang được giới y học cũng như xã hội quan tâm đó là các rối loạn liên quan đến stress dưới góc nhìn văn hóa, trần cảm ở trẻ em. Hội thảo cũng giới thiệu các mô hình can thiệp cho trẻ em có rối loạn tâm lý, tâm thần ở trong và