Bệnh viện Tâm thần Hà Nội là cơ sở thực hành của trường Đại học Y Hà Nội

Ngày sức khỏe Tâm thần thế giới 10/10 - Chung tay ngăn ngừa tự sát
Tưng bừng giải thể thao các đơn vị y tế cụm phía Bắc sông Hồng 2019
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC TẠI BỆNH VIỆN TÂM THẦN HÀ NỘI
Hội thảo khoa học thường niên Bệnh viện Tâm thần Hà Nội năm 2019
Giao ban mạng lưới chuyên khoa tâm thần năm 2019

Ngày 26 tháng 12 năm 2016, Trường Đại học Y Hà Nội ban hành quyết định số 5833/QĐ-ĐHYHN về việc công nhận 269 cá nhân là giảng viên thỉnh giảng của Trường Đại học Y Hà Nội năm học 2016-2017. Trong đó có 2 bác sĩ Bệnh viện Tâm thần Hà Nội:

- BS.CKII Ngô Hùng Lâm - Giám đốc bệnh viện

- TS.BS. Nguyễn Văn Tuấn - Trưởng khoa - Khoa điều trị H

Quyết định số 5833/QĐ-ĐHYHN ngày 26 tháng 12 năm 2016

Danh sách các cá nhân là giảng viên thỉnh giảng của trường Đại học Y Hà Nội