Bệnh viện Tâm thần Hà Nội nhận giấy khen về phong trào “Toàn dân Bảo Vệ An Ninh Tổ Quốc”

Công tác nghiên cứu khoa học năm 2021 tại Bệnh viện Tâm thần Hà Nội
Nhận biết trầm cảm
Nhận biết sớm trẻ có dấu hiệu nghi tự kỷ
Hội thi Điều dưỡng giỏi, thanh lịch năm 2021
Ảnh hưởng về sức khỏe tâm thần sau nhiễm COVID-19 nhìn từ ca lâm sàng điều trị nội trú

     Ngày 02/4/2021, Bệnh viện Tâm thần Hà Nội đã được Công an Thành phố Hà Nội trao tặng giấy khen tập thể và 2 cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2020.

     Đại diện của Công an Thành phố Hà Nội đã trao giấy khen cho tập thể Bệnh viện Tâm thần Hà Nội và 2 cá nhân của Bệnh viện (BSCKII. Ngô Hùng Lâm - Giám đốc Bệnh viện và ThS. Bùi Đức Thọ - Trưởng phòng Hành chính quản trị Bệnh viện) vì có nhiều thành tích cao trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân, cùng Công an Thành phố Hà Nội góp phần vào công tác quản lý trật tự an ninh xã hội trên địa bàn Hà Nội.

     Giám đốc Ngô Hùng Lâm đã đại diện Bệnh viện Tâm thần Hà Nội nhận giấy khen. Ông khẳng định Bệnh viện Tâm thần Hà Nội luôn nhận thức đầy đủ về ý nghĩa và sự cần thiết của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đối với hoạt động chuyên môn của bệnh viện và đã triển khai nhiều biện pháp trong công tác bảo vệ an ninh, giữ gìn trật tự.

     Trong thời gian tới, để phát huy những thành tích đã đạt được, Bệnh viện Tâm thần Hà Nội sẽ tiếp tục nâng cao vai trò trách nhiệm đối với việc thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đồng thời triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

 

Giám đốc Ngô Hùng Lâm đại diện Bệnh viện Tâm thần Hà Nội nhận giấy khen                      của Công an Thành phố Hà Nội.