Chăm sóc sức khỏe tâm thần thời Covid-19

Bệnh viện Tâm thần Hà Nội tham gia trực chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội
Kết quả tự kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện và Bệnh viện an toàn phòng chống dịch 6 tháng đầu năm 2021
Rối loạn kéo dài sau Covid “Long Covid”
Thiền định: Liều thuốc bổ dưỡng cho cuộc sống
Bệnh viện Tâm thần Hà Nội tiếp nhận hơn 70 người bị rối loạn sức khỏe tâm thần liên quan đến COVID-19

Đại dịch Covid-19 đang gây ra nhiều tác động tiêu cực đến đời sống của chúng ta, trong đó có ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần. Bệnh viện Tâm thần Hà Nội đã và đang góp phần không nhỏ vào công cuộc chăm sóc sức khỏe Tâm thần thời Covid-19.

Xem chi tiết tại đây