Chăm sóc sức khỏe tâm thần thời Covid-19

Nhiều người trẻ rối loạn tâm thần do ma tuý
Rối loạn tâm thần ở người cao tuổi
HỘI THẢO KHOA HỌC THƯỜNG NIÊN BỆNH VIÊN TÂM THẦN HÀ NỘI 2020
Loạn thần do sử dụng ma tuý
Biểu hiện của bệnh rối loạn tâm thần nhiều người thường bỏ qua

Đại dịch Covid-19 đang gây ra nhiều tác động tiêu cực đến đời sống của chúng ta, trong đó có ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần. Bệnh viện Tâm thần Hà Nội đã và đang góp phần không nhỏ vào công cuộc chăm sóc sức khỏe Tâm thần thời Covid-19.

Xem chi tiết tại đây