Chức năng nhiệm vụ

Phòng Tài chính kế toán
Phòng Tổ chức cán bộ
Phòng Hành chính quản trị
Phòng Chỉ đạo tuyến
Phòng Điều dưỡng

I. CHỨC NĂNG:

1. Bệnh viện Tâm thần Hà Nội là bệnh viện chuyên khoa hạng I theo quyết định số 3627/QĐ-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, là đơn vị sự nghiệp công lập.

2. Bệnh viện Tâm thần Hà Nội là đơn vị sự nghiệp do nhà nước đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động.

3. Bệnh viện Tâm thần Hà Nội có chức năng khám, chữa bệnh, phòng bệnh và phục hồi chức năng cho người bệnh Tâm thần trên địa bàn thành phố.

II. NHIỆM VỤ:

1. Khám, cấp cứu, chữa bệnh và phục hồi chức năng cho người bệnh Tâm thần khu vực Thành phố Hà Nội và các khu vực phụ cận khi có nhu cầu:
- Khám, cấp cứu, điều trị người bệnh Tâm thần vượt khả năng điều trị của tuyến dưới và bệnh nhân tâm thần điều trị tự nguyện.
- Khám và giám định sức khỏe tâm thần, tham gia giám định pháp y tâm thần theo quy định của pháp luật.
- Khám, cấp cứu, tai nạn chấn thương, các bệnh thông thường và chuyên khoa khác cho nhân dân trong vùng theo yêu cầu và phù hợp với khả năng của Bệnh viện.
2. Là cơ sở thực hành về chuyên khoa Tâm thần của các Trường Đại học y khoa, các Trường Cao đẳng Y tế, Trung học Y tế.
3. Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực tâm lý, tâm thần để phục vụ khám chữa bệnh, phòng bệnh, phục hồi chức năng; Thực hiện các chương trình hợp tác nghiên cứu khoa học trong nước và ngoài nước.
4. Chỉ đạo tuyến trong lĩnh vực chuyên khoa bệnh tâm thần đối với các đơn vị trong ngành; phối hợp với các cơ quan trong và ngoài ngành y tế để thực hiện truyền thông giáo dục sức khỏe tâm thần và phòng chống bệnh tâm thần trong cộng đồng.
5. Tham gia phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai thảm họa.
6. Phối hợp với các cơ sở y tế dự phòng thực hiện thường xuyên công tác phòng bệnh, phòng dịch. Tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế trong công tác dự phòng các bệnh thuộc lĩnh vực chuyên khoa và bảo vệ sức khỏe tâm thần./.

Ngày 15 tháng 12 năm 2016, Bệnh viện vinh dự nhận Quyết định số 5728/QĐ-ĐHYHN công nhận Bệnh viện Tâm thần Hà Nội là cơ sở thực hành của Trường Đại học Y Hà Nội. Sau đó, vào ngày 26 tháng 12 năm 2016, Nhà trường cũng ban hành Quyết định số 5833/QĐ-ĐHYHN về việc công nhận 269 cá nhân là giảng viên thỉnh giảng của Trường Đại học Y Hà Nội năm học 2016-2017; trong đó có 2 bác sĩ của Bệnh viện Tâm thần Hà Nội là BSCKII Ngô Hùng Lâm - Giám đốc bệnh viện và TS.BS. Nguyễn Văn Tuấn - Trưởng khoa điều trị H