16:30 - 06/10/2020

Thông báo về việc cho người nhà vào thăm người bệnh...

Xem thông báo về việc cho người nhà vào thăm người bệnh tại Bệnh viện Tâm thần Hà Nội tại đây          

Xem thêm

11:15 - 20/08/2020

Thông báo hoãn Hội nghị khoa học thường niên Bệnh...

Xem Thông báo hoãn Hội nghị khoa học Bệnh viện Tâm thần Hà Nội 2020 tại đây      

Xem thêm

10:44 - 04/10/2019

Ngày sức khỏe Tâm thần thế giới 10/10 - Chung tay ngăn...

"40 giây hành động mỗi ngày" - Chủ đề được lựa chọn cho năm nay là ngăn ngừa tự sát. Chúng tôi mong muốn bắt đầu những nỗ lực chung nhằm nâng...

Xem thêm

10:55 - 30/09/2019

Giải thể thao các đơn vị y tế cụm phía Bắc sông...

Nhân dịp chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2019) và Ngày sức khỏe tâm thần thế giới (10/10), sáng nay, Bệnh viện...

Xem thêm