Huấn luyện và đào tạo lại công tác điều dưỡng 2016

Công tác nghiên cứu khoa học năm 2021 tại Bệnh viện Tâm thần Hà Nội
Nhận biết trầm cảm
Nhận biết sớm trẻ có dấu hiệu nghi tự kỷ
Hội thi Điều dưỡng giỏi, thanh lịch năm 2021
Ảnh hưởng về sức khỏe tâm thần sau nhiễm COVID-19 nhìn từ ca lâm sàng điều trị nội trú

Trong điều kiện đời sống kinh tế, văn hóa xã hội thay đổi kéo theo sự thay đổi mô hình bệnh tật cũng thay đổi, đòi hỏi chức năng của người điều dưỡng được mở rộng. Do đó người điều dưỡng cần cập nhật thông tin, kiến thức, kỹ năng mới để đáp ứng yêu cầu chăm sóc.

Căn cứ thông tư 22/2013/TT-BYT ngày 9 tháng 8 năm 2013 về hướng dẫn đào tạo liên tục trong lĩnh vực y tế.

Căn cứ thông tư 07/2011/TT-BYT ngày 26/11/2011 về hướng dẫn công tác điều dưỡng và chăm sóc người bệnh trong bệnh viện.

Căn cứ kế hoạch số 2899/KH-SYT, ngày 16/6/2015 của Sở Y tế Hà Nội về việc đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh.

Thực hiện kế hoạch số 155/KH-BVTTHN ngày 10/12/2015 của BVTTHN về kế hoạch hoạt động điều dưỡng năm 2016.

Đầu tháng 3/2016, Bệnh viện Tâm thần Hà Nội đã tổ chức huấn luyện và đào tạo lại công tác điều dưỡng năm 2016 với mục đích: Trang bị kiến thức cơ bản cho điều dưỡng, qua đó người điều dưỡng có thể áp dụng vào thực hành chăm sóc, theo dõi người bệnh tâm thần chất lượng, hiệu quả.

Nội dung bài giảng:

+ Ngừng hô hấp, ngừng tuần hoàn.

+ Thủ thuật heimlich.

+ Kỹ thuật cho người bệnh thở oxy.

+ Kỹ thuật hút dịch.

+ Phương pháp lập kế hoạch chăm sóc một số mặt bệnh tâm thần.

Chương trình tập huấn đã diễn ra thuận lợi và thành công với sự tham gia của 100% điều dưỡng lâm sàng. Qua đợt tập huấn, các điều dưỡng đã được trang bị thêm kiến thức và thực hiện thành thạo các phác đồ cấp cứu cơ bản, từ đó có ý thức nhạy bén trong mọi tình huống thực hành, chăm sóc và theo dõi người bệnh tâm thần.

Một số hình ảnh buổi tập huấn:

                          Toàn cảnh lớp học

Học viên thực hành kỹ thuật hút thông đường hô hấp trên

                     Toàn cảnh lớp học