Logo

Kết quả kiểm tra chất lượng bệnh viện năm 2016

  06/02/2017

KẾT QUẢ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2016

1. Tóm tắt kết quả kiểm tra

1. Tổng số các tiêu chí được áp dụng đánh giá

77/83 tiêu chí

2. Tỷ lệ tiêu chí áp dụng so với 83 tiêu chí

92.77%

3. Tổng số điểm của các tiêu chí áp dụng

304 điểm

4. Điểm trung bình chung của các tiêu chí

3.62 điểm

 

Kết quả chung chia theo mức

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Mức 5

Tổng số tiêu chí

5. Số lượng tiêu chí đạt được

0

0

37

42

5

84

6. Tỷ lệ các mức đạt được

0.0

0.0

44.05

50.00

5.95

100%

 

2. Đánh giá kết quả khảo sát hài lòng

- Người bệnh nội trú: 98.6%

- Người bệnh ngoại trú: 96.9%

3. Đánh giá cơ sở Y tế “Xanh – Sạch – Đẹp”

Điểm đánh giá: 95/100 điểm

4. Ưu điểm và nhược điểm trong công tác quản lý chất lượng bệnh viện

* Ưu điểm:

- Có nhiều chuyển biến tích cực trong hoạt động cải tiến chất lượng.

- Nâng cao thái độ giao tiếp ứng xử, phục vụ người bệnh.

- Người bệnh được khám chữa bệnh trong môi trường xanh – sạch – đẹp, được cung cấp đầy đủ các phương tiện.

- Chú trọng khảo sát hài lòng người bệnh, có tìm những sáng kiến, nghiên cứu giảm thời gian chờ khám của người bệnh áp dụng tại bệnh viện.

- Quy trình kỹ thuật chuyên môn, hướng dẫn điều trị được cập nhật và bổ sung thường xuyên.

* Nhược điểm:

- Nhân lực thiếu, phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ.

- Ứng dụng công nghệ thông tin gặp nhiều khó khăn, chưa triển khai phần mềm trong quản lý hoạt động bệnh viện.

Bình luận

Tin tức mới