Kết quả kiểm tra chất lượng bệnh viện năm 2016

Hội thảo khoa học thường niên Bệnh viện Tâm thần Hà Nội năm 2019
Giao ban mạng lưới chuyên khoa tâm thần năm 2019
“THIÊN NHIÊN VÀ EM” – Chương trình vui Tết thiếu nhi nhân dịp 1/6/2019
Đoàn thanh niên và người bệnh cùng nhau "Sống xanh" trong tháng thanh niên
Chuyên đề học tập và làm theo Bác năm 2019

KẾT QUẢ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2016

1. Tóm tắt kết quả kiểm tra

1. Tổng số các tiêu chí được áp dụng đánh giá

77/83 tiêu chí

2. Tỷ lệ tiêu chí áp dụng so với 83 tiêu chí

92.77%

3. Tổng số điểm của các tiêu chí áp dụng

304 điểm

4. Điểm trung bình chung của các tiêu chí

3.62 điểm

 

Kết quả chung chia theo mức

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Mức 5

Tổng số tiêu chí

5. Số lượng tiêu chí đạt được

0

0

37

42

5

84

6. Tỷ lệ các mức đạt được

0.0

0.0

44.05

50.00

5.95

100%

 

2. Đánh giá kết quả khảo sát hài lòng

- Người bệnh nội trú: 98.6%

- Người bệnh ngoại trú: 96.9%

3. Đánh giá cơ sở Y tế “Xanh – Sạch – Đẹp”

Điểm đánh giá: 95/100 điểm

4. Ưu điểm và nhược điểm trong công tác quản lý chất lượng bệnh viện

* Ưu điểm:

- Có nhiều chuyển biến tích cực trong hoạt động cải tiến chất lượng.

- Nâng cao thái độ giao tiếp ứng xử, phục vụ người bệnh.

- Người bệnh được khám chữa bệnh trong môi trường xanh – sạch – đẹp, được cung cấp đầy đủ các phương tiện.

- Chú trọng khảo sát hài lòng người bệnh, có tìm những sáng kiến, nghiên cứu giảm thời gian chờ khám của người bệnh áp dụng tại bệnh viện.

- Quy trình kỹ thuật chuyên môn, hướng dẫn điều trị được cập nhật và bổ sung thường xuyên.

* Nhược điểm:

- Nhân lực thiếu, phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ.

- Ứng dụng công nghệ thông tin gặp nhiều khó khăn, chưa triển khai phần mềm trong quản lý hoạt động bệnh viện.