Kết quả kiểm tra chất lượng Bệnh viện Tâm thần Hà Nội năm 2017

Ngày sức khỏe Tâm thần thế giới 10/10 - Chung tay ngăn ngừa tự sát
Tưng bừng giải thể thao các đơn vị y tế cụm phía Bắc sông Hồng 2019
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC TẠI BỆNH VIỆN TÂM THẦN HÀ NỘI
Giao ban mạng lưới chuyên khoa tâm thần năm 2019
Chuyên đề học tập và làm theo Bác năm 2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2017

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1.

TỔNG SỐ CÁC TIÊU CHÍ ĐƯỢC ÁP DỤNG

77/83 TIÊU CHÍ

2.

TỶ LỆ TIÊU CHÍ ÁP DỤNG SO VỚI 83 TIÊU CHÍ

93%

3.

TỔNG SỐ ĐIỂM CỦA CÁC TIÊU CHÍ ÁP DỤNG

317 ÐIỂM

4.

ĐIỂM TRUNG BÌNH CHUNG CỦA CÁC TIÊU CHÍ

3,77 ÐIỂM

KẾT QUẢ CHUNG CHIA THEO MỨC

Mức

1

Mức

2

Mức

3

Mức

4

Mức

5

Tổng số tiêu chí

5. SỐ LƯỢNG TIÊU CHÍ

0

0

24

44

9

77

6. TỶ LỆ CÁC MỨC ĐẠT ĐƯỢC

 

0%

31%

57%

12%

100%

         

 

II. ÐOÀN KIỂM TRA SỞ Y TẾ TRA ÐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN.

1. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ KHẢO SÁT HÀI LÒNG

- Người bệnh nội trú: 4,68/5 điểm (A: 4,67; B: 4,90; C: 4,54; D: 4,49)

+ Tỷ lệ hài lòng so với mong đợi đạt 88,5%

+ Tỷ lệ người bệnh quay trở lại đạt 100%

- Người bệnh ngoại trú: 4,51 (A: 4,4; B: 4,47; C: 4,65; D: 4,33; E: 4,65)

+ Tỷ lệ hài lòng so với mong đợi: 98%

+ Tỷ lệ người bệnh quay trở lại đạt 100%

- Nhân viên y tế 4,28 (A: 4,21; B: 4,70; C: 4,13; D: 4,16; E: 4,24)

+ Tỷ lệ gắn bó làm việc lâu dài: 90%

2. ĐOÀN KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ VỀ ƯU ĐIỂM CỦA BỆNH VIỆN

- Bệnh viện Tâm thân Hà Nội là một bệnh viện chuyên khoa hạng I.

- Hội đồng, tổ và mạng lưới quản lý chất lượng hoạt động hiệu quả, các đơn vị phối hợp tốt với nhau.

- Người bệnh được điều trị trong môi trường xanh, sạch đẹp, được cung caaos vật dụng cá nhân đầy đủ, sạch sẽ, chất lượng tốt.

- Đội ngũ nhân viên y tế có kỹ năng giao tiếp ứng xử tốt và thường xuyên khảo sát đánh giá hài lòng người bệnh để rút kinh nghiệm nâng cao chất lượng bệnh viện, đặc biệt nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh.

- Lãnh đạo bệnh viện quan tâm đến việc bồi dưỡng, phát triển đội ngũ cán bộ chất lượng cao, chuyên môn vững vàng, đào tạo kỹ năng quản lý. Tỷ lệ cán bộ, nhân viên tham gia các lớp tập huấn về chuyên môn đạt 96,82%.

- Đã thực hiện cập nhật các văn bản chỉ đạo dành cho bệnh viện trên phần mềm excel, có danh sách cụ thể.

- Nâng cao cơ sở hạ tầng nhằm tạo điều kiện sinh hoạt tốt nhất cho bệnh nhâ khi tới bệnh viện khám và điều trị.

- Quy chế chuyên môn được duy trì nghiêm túc, triển khai áp dụng các kỹ thuật mới và bổ sung nhiều quy trình hướng dẫn chẩn đoán và điều trị các rối loạn tâm thần thường gặp, hoàn thiện hệ thống kiểm soát nhiễm khuẩn; hệ thống xử lý chất thải được quản lý chặt chẽ.

- Công tác điều dưỡng và chăm sóc người bệnh được duy trì tốt, người bệnh được chăm sóc toàn diện trong quá trình nằm viện; đảm bảo chế độ dinh dưỡng cho người bệnh; công tác phục hồi chức năng được duy trì thường xuyên và có hiệu quả.

- Khu vực chế biến thức ăn được vệ sinh sạch sẽ, sắp xếp gọn gàng, người bệnh được truyền thông về dinh dưỡng đầy đủ.

- Kiểm soát nhiễm khuẩn: Bệnh viện có đề tài nghiên cứu về vệ sinh bàn tay.

- Công tác dược: Đã thực hiện ra lẻ thuốc tại các khoa lâm sàng.

- Bệnh viện đã áp dụng kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tế khám chữa bệnh.

- Có báo cáo và có tham gia các hội nghị, hội thảo về QLCL

3. ĐOÀN KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ VỀ NHƯỢC ĐIỂM, VẤN ĐỀ TỔN TẠI

- Bệnh viện phụ thuộc vào ngân sách nhà nước, cơ sở hạ tầng đã xây dựng từ lâu nên rất khó khăn trong việc nâng cấp bệnh viện.

- Chưa tuyển đủ số lượng bác sĩ.

- Công tác dinh dưỡng: Cần chú ý việc lưu trữ mẫu thức ăn, góc truyền thông còn nhỏ, chủ yếu dùng các tờ A4 để truyền thông cho người bệnh.

- Xét nghiệm: Phần mềm tin học chưa lựa chọn hợp lý các trình tự xét nghiệm. Bệnh viện chưa thực hiện được một số xét nghiệm vi sịn. Phòng xét nghiệm chưa đạt ISO.

- Công tác điều dưỡng: Bệnh viện chưa có phần mềm quả lý nhân lực điều dưỡng.

- Kiểm soát nhiễm khuẩn: Bệnh viện cần xây dựng thêm các quy trình xử ký chất thải sắc nhọn. Trang bị thêm bồn rửa tay khoa xét nghiệm. Tăng cường giám sát việc tuân thủ vệ sinh bàn tay của nhân viên y tế. Các thùng đựng chất thải y tế, chất thải thông thường cần vệ sinh thường xuyên hơn.

- Bệnh viện chưa có báo cáo đánh giá về việc triển khai 5S.

- Một số phòng có giường bệnh khoảng cách chưa đạt 1m

- Bệnh viện cần tăng cường công tác chống trơn trượt và cần có camera theo dõi phòng bệnh, tăng chiều cao của lan can các tầng cao.

4. ĐOÀN KIỂM TRA ĐỀ XUẤT CÁC VẤN ĐỀ ƯU TIÊN CẦN CẢI TIỀN

- Tăng cường công tác đào tạo, tuyển dụng cán bộ chuyên môn chất lượng cao nhất là bác sĩ. Chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động của công tác quản lý chất lượng bệnh viện.

- Tiếp tục cải tiến, hoàn thiện các mô hình, loại hình dịch vụ trong khám chữa bệnh, phù hợp với nhu cầu của người bệnh. Nâng cao sự hài lòng của người bệnh.

- Không ngừng nâng cao đời sống, chế độ đãi ngộ và môi trường làm việc của nhân viên y tế.