KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ BỆNH VIỆN AN TOÀN PHÒNG CHỐNG DỊCH NĂM 2020

Bệnh viện Tâm thần Hà Nội tham gia trực chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội
Kết quả tự kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện và Bệnh viện an toàn phòng chống dịch 6 tháng đầu năm 2021
Rối loạn kéo dài sau Covid - “Long Covid”
Rối loạn kéo dài sau Covid “Long Covid”
Xử trí các hội chứng cai rượu vừa và nặng

KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ BỆNH VIỆN AN TOÀN PHÒNG CHỐNG DỊCH NĂM 2020 

     Thực hiện Kế hoạch số 13663/KH-SYT ngày 07/12/2020 của Sở Y tế Hà Nội về việc phúc tra kết quả tự kiểm tra đánh giá Bệnh viện an toàn phòng chống dịch năm 2020. Ngày 15/12/2020, Đoàn phúc tra của Sở Y tế Hà Nội đã tiến hành phúc tra kết quả tự kiểm tra đánh giá Bệnh viện an toàn phòng chống dịch năm 2020 của bệnh viện Tâm thần Hà Nội. Bệnh viện xếp loại bệnh viện an toàn và thu được kết quả như sau:

 

 

TT

NỘI DUNG KIỂM TRA

Điểm chuẩn

Điểm đạt

Tỷ lệ đạt

1

Bệnh viện an toàn phòng chống dịch theo QĐ 3088/QĐ-BYT

150

120/144

83,3%

2

Phần I: Kế hoạch 1205/KH-BYT

20

19

92,6

3

Phần II: Kế hoạch 1205/KH-BYT

80

73,6