Kết quả kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện và Bệnh viện an toàn phòng chống dịch năm 2020

Công tác nghiên cứu khoa học năm 2021 tại Bệnh viện Tâm thần Hà Nội
Nhận biết trầm cảm
Nhận biết sớm trẻ có dấu hiệu nghi tự kỷ
Hội thi Điều dưỡng giỏi, thanh lịch năm 2021
Ảnh hưởng về sức khỏe tâm thần sau nhiễm COVID-19 nhìn từ ca lâm sàng điều trị nội trú

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN VÀ BỆNH VIỆN AN TOÀN PHÒNG CHỐNG DỊCH NĂM 2020

I. ĐIỂM DÁNH GIÁ THEO BỘ TIÊU CHÍ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN

TỔNG SỐ CÁC TIÊU CHÍ ĐƯỢC ÁP DỤNG

77/83 TIÊU CHÍ

TỶ LỆ TIÊU CHÍ ÁP DỤNG SO VỚI 83 TIÊU CHÍ

93%

TỔNG SỐ ĐIỂM CỦA CÁC TIÊU CHÍ ÁP DỤNG

317 ÐIỂM

ĐIỂM TRUNG BÌNH CHUNG CỦA CÁC TIÊU CHÍ

3,77 ÐIỂM

 

 II. ĐÁNH GIÁ HÀI LÒNG NGƯỜI BỆNH VÀ NHÂN VIÊN Y TẾ

ĐIỂM ĐÁNH GIÁ HÀI LÒNG

Điểm hài lòng TB

 Người nhà Nguời bệnh nội trú:

4.42

 Người nhà Nguời bệnh ngoại trú:

4.41

 Nhân viên y tế:

4.22

 

III. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ BỆNH VIỆN AN TOÀN PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 VÀ CÁC DỊCH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP

Tổng điểm đơn vị áp dụng

139

 

Điểm đơn vị tự chấm

116

Phần % đạt

83.5%

Điểm đoàn phúc tra

117

Phần % đạt

84.2%

Kết quả

BỆNH VIỆN AN TOÀN