Kết quả tự kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện và Bệnh viện an toàn phòng chống dịch 6 tháng đầu năm 2021

Ảnh hưởng về sức khỏe tâm thần sau nhiễm COVID-19 nhìn từ ca lâm sàng điều trị nội trú
Hoạt động chào mừng ngày Quốc tế Người cao tuổi, Ngày Giải phóng Thủ đô và Ngày Sức khỏe Tâm thần thế giới tại Bệnh viện Tâm thần Hà Nội
Sức khỏe tâm thần - Tác động lớn từ đại dịch
Bệnh viện Tâm thần Hà Nội tổ chức hoạt động dành cho người bệnh nhân ngày Sức khỏe Tâm thần Thế giới 10/10/2121 với chủ đề: “Chăm sóc sức khỏe toàn dân: Hãy biến điều đó thành hiện thực”
Thông báo về việc sử dụng ứng dụng Vietnam Health Declaration để khai báo y tế điện tử và thực hiện Check-in, Check-out khi ra-vào Bệnh viện Tâm thần Hà Nội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾT QUẢ TỰ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN VÀ BỆNH VIỆN AN TOÀN PHÒNG CHỐNG DỊCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

 I. ĐIỂM DÁNH GIÁ THEO BỘ TIÊU CHÍ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN

 

TỔNG SỐ CÁC TIÊU CHÍ ĐƯỢC ÁP DỤNG

77/83 TIÊU CHÍ

TỶ LỆ TIÊU CHÍ ÁP DỤNG SO VỚI 83 TIÊU CHÍ

93%

TỔNG SỐ ĐIỂM CỦA CÁC TIÊU CHÍ ÁP DỤNG

318 ÐIỂM

ĐIỂM TRUNG BÌNH CHUNG CỦA CÁC TIÊU CHÍ

3,79 ÐIỂM

 

 

 II. ĐÁNH GIÁ HÀI LÒNG NGƯỜI BỆNH VÀ NHÂN VIÊN Y TẾ

 

ĐIỂM ĐÁNH GIÁ HÀI LÒNG

Điểm hài lòng TB

Người nhà Người bệnh nội trú:

4.68

Người nhà Người bệnh ngoại trú:

4.49

Nhân viên y tế:

4.15

 

III. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ BỆNH VIỆN AN TOÀN PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 VÀ CÁC DỊCH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP

 

Tổng điểm đơn vị áp dụng

139

 

Điểm Bệnh viện tự chấm

117

Phần % đạt

84.2%

Kết quả

BỆNH VIỆN AN TOÀN