Kết quả tự kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện và Bệnh viện an toàn phòng chống dịch năm 2021

Gần 100 cán bộ, bác sĩ Bệnh viện Tâm thần Hà Nội thi chung kết Giải chạy Báo Hànộimới
Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022
Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2022
Quyết định phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên trực thuộc Sở Y tế năm 2022
Lớp bổ túc kiến thức chuyên khoa tâm thần cho đối tượng y, bác sĩ trên địa bàn thành phố Hà Nội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾT QUẢ TỰ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN VÀ BỆNH VIỆN AN TOÀN PHÒNG CHỐNG DỊCH NĂM 2021

 I. ĐIỂM DÁNH GIÁ THEO BỘ TIÊU CHÍ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN

 

TỔNG SỐ CÁC TIÊU CHÍ ĐƯỢC ÁP DỤNG

77/83 TIÊU CHÍ

TỶ LỆ TIÊU CHÍ ÁP DỤNG SO VỚI 83 TIÊU CHÍ

93%

TỔNG SỐ ĐIỂM CỦA CÁC TIÊU CHÍ ÁP DỤNG

317 ÐIỂM

ĐIỂM TRUNG BÌNH CHUNG CỦA CÁC TIÊU CHÍ

3,77 ÐIỂM

 

 

 II. ĐÁNH GIÁ HÀI LÒNG NGƯỜI BỆNH VÀ NHÂN VIÊN Y TẾ

 

ĐIỂM ĐÁNH GIÁ HÀI LÒNG

Điểm hài lòng TB

Người nhà Người bệnh nội trú:

4.64

Người nhà Người bệnh ngoại trú:

4.58

Nhân viên y tế:

4.13

 

III. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ BỆNH VIỆN AN TOÀN PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 VÀ CÁC DỊCH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP

 

Tổng điểm đơn vị áp dụng

139

Điểm Bệnh viện tự chấm

117

Phần % đạt

84.2%

Kết quả

BỆNH VIỆN AN TOÀN