Khai giảng Lớp học bổ túc kiến thức CKTT 2013

Thông báo hoãn Hội nghị khoa học thường niên Bệnh viện Tâm thần Hà Nội 2020
Bản tự công bố Cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học
SINH HOẠT KHOA HỌC THÁNG 6/2020
GIAO BAN MẠNG LƯỚI CHUYÊN KHOA TÂM THẦN NĂM 2020
Thư cảm ơn đơn vị tài trợ

Thực hiện kế hoạch hoạt động công tác chỉ đạo tuyến và chuyên khoa đầu ngành tâm thần năm 2013 và kế hoạch đào tạo bồi dưỡng nâng cao kiến thức chuyên khoa cho cán bộ mạng lưới của bệnh viện Tâm thần Hà Nội. Ngày 28/2/2013, bệnh viện tâm thần Hà Nội tổ chức LỄ KHAI GIẢNG LỚP HỌC BỔ TÚC KIẾN THỨC CHUYÊN KHOA TÂM THẦN NĂM 2013.

Tham dự buổi lễ, có:

- TTƯT. BSCC. Lý Trần Tình - Giám đốc Bệnh viện.

- BSCK II. Ngô Hùng Lâm - Phó Giám đốc bệnh viện.

- Ths. Nguyễn Thị Kim Mai - Phó Giám đốc bệnh viện.

- Có các đồng chí trưởng khoa, phòng chuyên môn, các đồng chí giảng viên tham gia giảng dạy lớp học.

Nhằm nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ mạng lưới và nâng cao hiệu quả công tác khám chữa bệnh ngoại trú tâm thần. Hàng năm, bệnh viện tâm thần Hà Nội đều mở lớp bổ túc kiến thức chuyên khoa tâm thần dành cho tất cả các thầy thuốc chưa được đào tạo cũng như đã được đào tạo hiện đang làm công tác chuyên khoa tâm thần tại tuyến quận, huyện và các đơn vị có nhu cầu.

Nội dung đào tạo là các kiến thức cơ bản về Sức khỏe tâm thần, các bệnh tâm thần thường gặp và cách quản lý, điều trị bệnh nhân tại cộng đồng.

Tham gia và đăng ký dự lớp học có 65 học viên của bệnh viện Tâm thần Hà Nội, bệnh viện ĐD và PHCN Hà Nội, Trung tâm BTXH II Hà Nội và 29 TTYT quận, huyện.  Thời gian học từ ngày 28/2/2013 đến 28/3/2013.

Dướđây là mt s hình nh ca l khai ging:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(TTƯT. BSCC Lý Trần Tình - Giám đốc bệnh viện phát biểu)