Logo

Khoa cấp tính nữ (Khoa A)

  04/11/2016

(KHOA A)MÔ TẢ NHIỆM VỤ KHOA ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN CẤP VÀ BÁN CẤP NỮ

 

Tiếp nhận điều trị, chăm sóc cho người bệnh nữ dưới 55 tuổi có các bất thường về Tâm lý, Tâm thần, đặc biệt các bệnh:

+ Loạn thần cấp; Tâm thần phân liệt; Động kinh; Chậm phát triển tâm thần, rối loạn cảm xúc.

+ Loạn thần sau sinh….

+ Xử lý các cấp cứu tâm thần và một số cấp cứu khác.

+ Tư vấn cho các gia đình cách chăm sóc và điều trị người bệnh khi ra viện./.

(Khoa A - Bệnh viện Tâm thần Hà Nội)

MÔ TẢ NHIỆM VỤ KHOA ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN CẤP VÀ BÁN CẤP NỮ

(KHOA A)

 

Tiếp nhận điều trị, chăm sóc cho người bệnh nữ dưới 55 tuổi có các bất thường về Tâm lý, Tâm thần, đặc biệt các bệnh:

+ Loạn thần cấp; Tâm thần phân liệt; Động kinh; Chậm phát triển tâm thần, rối loạn cảm xúc.

+ Loạn thần sau sinh….

+ Xử lý các cấp cứu tâm thần và một số cấp cứu khác.

+ Tư vấn cho các gia đình cách chăm sóc và điều trị người bệnh khi ra viện./.

Bình luận

Tin tức mới