Khoa Lạm dụng chất và Thực tổn (Khoa H)

Ảnh hưởng về sức khỏe tâm thần sau nhiễm COVID-19 nhìn từ ca lâm sàng điều trị nội trú
Hoạt động chào mừng ngày Quốc tế Người cao tuổi, Ngày Giải phóng Thủ đô và Ngày Sức khỏe Tâm thần thế giới tại Bệnh viện Tâm thần Hà Nội
Sức khỏe tâm thần - Tác động lớn từ đại dịch
Bệnh viện Tâm thần Hà Nội tổ chức hoạt động dành cho người bệnh nhân ngày Sức khỏe Tâm thần Thế giới 10/10/2121 với chủ đề: “Chăm sóc sức khỏe toàn dân: Hãy biến điều đó thành hiện thực”
Thông báo về việc sử dụng ứng dụng Vietnam Health Declaration để khai báo y tế điện tử và thực hiện Check-in, Check-out khi ra-vào Bệnh viện Tâm thần Hà Nội

 KHOA ĐIỀU TRỊ BỆNH LẠM DỤNG CHẤT VÀ CÁC LOẠN THẦN THỰC THỂ (KHOA H)

Có nhiệm vụ điều trị người bệnh rối loạn tâm thần liên quan đến lạm dụng chất:

+ Các bệnh lí tâm thần do rượu, cai nghiện rượu, dự phòng nghiện rượu…

+ Cắt cơn nghiện ma túy; Hậu cai; Các rối loạn tâm thần do ma túy và một số dạng nghiện khác, games…

+ Các bệnh thực thể não; Chấn thương sọ não; Động kinh….

+ Tư vấn cho các gia đình cách chăm sóc và điều trị người bệnh khi ra viện./.

Trưởng khoa: TS.BS. Nguyễn Văn Tuấn

Phó khoa: ThS.BS. Dương Ngọc Sơn

Tập thể khoa H (Tháng 5/2020)