Logo

Khoa điều trị người bệnh mãn tính nam

  04/11/2016

(Khoa C - Bệnh viện Tâm thần Hà Nội)

 

KHOA ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN MẠN TÍNH NAM (KHOA C)

 

Có nhiệm vụ điều trị các bệnh nhân Tâm thần mạn tính:

+ Điều trị duy trì bằng hóa dược.

+ Tổ chức hướng dẫn người bệnh phục hồi các tập tính sinh hoạt cá nhân.

+ Tư vấn cho các gia đình cách chăm sóc và điều trị người bệnh khi ra viện./.

 

Bình luận

Tin tức mới