Khoa điều trị người bệnh mãn tính nam

Khoa điều trị tâm thần người cao tuổi
Khoa điều trị bệnh lạm dụng chất
KHOA PHỤC HỒI CHỨC NĂNG (KHOA E)
Khoa cấp tính nam (khoa B)
Khoa cấp tính nữ (Khoa A)

(Khoa C - Bệnh viện Tâm thần Hà Nội)

 

KHOA ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN MẠN TÍNH NAM (KHOA C)

 

Có nhiệm vụ điều trị các bệnh nhân Tâm thần mạn tính:

+ Điều trị duy trì bằng hóa dược.

+ Tổ chức hướng dẫn người bệnh phục hồi các tập tính sinh hoạt cá nhân.

+ Tư vấn cho các gia đình cách chăm sóc và điều trị người bệnh khi ra viện./.