Logo

Mẫu Đơn xin sao bệnh án

  27/10/2017

THÔNG BÁO:

Để phục vụ cho người bệnh và người nhà người bệnh xin trích sao hồ sơ bệnh án thuận tiện. Dưới đây là mẫu Đơn xin trích sao hồ sơ bệnh án. Anh/chị viết tay mẫu đơn này và xin xác nhận của UBND xã (phường) và đến nộp đơn tại Phòng Kế hoạch tổng hợp - Bệnh viện Tâm thần Hà Nội để được Trích sao Hồ sơ bệnh án. Trân trọng!

 

 

Bình luận

Tin tức mới