NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC TẠI BỆNH VIỆN TÂM THẦN HÀ NỘI

Ngày sức khỏe Tâm thần thế giới 10/10 - Chung tay ngăn ngừa tự sát
Tưng bừng giải thể thao các đơn vị y tế cụm phía Bắc sông Hồng 2019
CƠ CẤU RỐI LOẠN TRẦM CẢM Ở NGƯỜI CAO TUỔI TẠI XÃ THỌ XUÂN, ĐAN PHƯỢNG, HÀ NỘI
SÁNG KIẾN: PHƯƠNG PHÁP CỐ ĐỊNH NGƯỜI BỆNH RỐI LOẠN TÂM THẦN TƯ THẾ NGỒI
MÔ TẢ KẾT QUẢ CÁC THANG LÂM SÀNG TRẮC NGHIỆM MMPI Ở NGƯỜI BỆNH NỘI TRÚ TẠI BVTTHN

Hoạt động nâng cao chất lượng viên chức đã được BV trú trọng, chất lượng viên chức được nâng cao. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới đặc biệt là trong công tác tuyển dụng, thu hút bác sĩ về công tác tại Bệnh viện.

                                                  Người thực hiện: CN. Nguyễn Thị Nga

Chuyên viên phòng TCCB, Bệnh viện Tâm thần Hà Nội

 

Tóm tắt nội dung:

Phân tích thực trạng chất lượng viên chức và hoạt động nâng cao chất lượng viên chức tại BVTTHN từ năm 2012 – 2016 cho thấy hoạt động nâng cao chất lượng viên chức đã được BV trú trọng, chất lượng viên chức được nâng cao. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới đặc biệt là trong công tác tuyển dụng, thu hút bác sĩ về công tác tại Bệnh viện.

I. Đặt vấn đề

Hiện nay, tỷ lệ mắc các bệnh về rối loạn tâm thần ngày càng có xu hướng gia tăng. Ở  Việt Nam, chỉ tính riêng 10 bệnh tâm thần thường gặp như tâm thần phân liệt, trầm cảm, động kinh... thì có khoảng 15% dân số mắc bệnh, tương đương với khoảng 13 triệu người. Hiện sức khỏe tâm thần được tổ chức y tế thế giới xếp hạng thứ 4 trong các vấn đề sức khỏe, dự kiến đến năm 2020 sức khỏe tâm thần sẽ được xếp hạng thứ 2 sau các bệnh về tim mạch.

Vì vậy, tác giả xin lựa chọn giải pháp “Nâng cao chất lượng viên chức tại BVTTHN” nhằm tìm ra được những phương hướng, giải pháp nâng cao chất lượng viên chức tại BVTTHN trong thời gian tới để thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe Tâm thần cho người dân Thủ đô.

II. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu

1. Đối tượng nghiên cứu: Chất lượng viên chức và hoạt động nâng cao chất lượng viên chức tại BVTTHN từ năm 2012 – 2016.

2. Phương pháp nghiên cứu: Thống kê; phân tích tổng hợp; so sánh và điều tra xã hội học.

III. Kết quả và bàn luận

1. Đánh giá thực trạng

1.1. Thực trạng chất lượng viên chức tại BVTTHN

* Thể lực của viên chức tại BVTTHN

- Cơ cấu viên chức theo độ tuổi: Kết quả thống kê từ năm 2012 – 2016 cho thấy tỷ lệ viên chức trẻ (dưới 40 tuổi) chiếm 2/3 so với tổng số viên chức. Cơ cấu độ tuổi của viên chức tại BVTTHN khá hợp lý,

- Cơ cấu viên chức theo giới tính: Lao động nữ chiếm tỷ lệ cao gấp khoảng 2,6 lần so với lao động nam, do đó Lãnh đạo BV phải có những chính sách quan tâm hơn đến viên chức là nữ giới.

- Sức khỏe, thể lực của viên chức tại BVTTHN: Môi trường làm việc của viên chức tại BV chứa nhiều yếu tố nặng nhọc, độc hại nguy hiểm. Hằng năm, BV tiến hành khám sức khỏe cho viên chức, không có viên chức nào mắc bệnh nghề nghiệp và sức khỏe của viên chức đều đáp ứng yêu cầu công việc.

* Trí lực của viên chức tại BVTTHN

- Về năng lực công tác của viên chức: Khảo sát 30 viên chức quản lý ta thấy: 3/30 (chiếm 10%) số viên chức  được hỏi ý kiến cho rằng năng lực công tác của viên chức tại BV còn kém.

- Về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của viên chức tại BVTTHN

+ Trình độ chuyên môn: Số bác sĩ tại Bệnh viện tăng rất ít, hiện thiếu khoảng 22 bác sĩ so với quy định.

+ Trình độ LLCT: Bệnh viện còn khoảng 10 viên chức quản lý chưa đáp ứng tiêu chuẩn chức danh về trình độ LLCT do việc cử cán bộ đi đào tạo LLCT phụ thuộc vào chỉ tiêu được cấp trên giao.

+ Trình độ quản lý: 02/46 cán bộ quản lý chưa có chứng chỉ về quản lý bệnh viện, QLNN; viên chức giữ CDNN chuyên viên, kế toán viên chưa có ai được đào tạo về QLNN và nghiệp vụ kế toán viên.

+ Trình độ ngoại ngữ, tin học: 100% viên chức có trình độ đáp ứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp hiện giữ.

- Cơ cấu viên chức tại BVTTHN theo thâm niên công tác: Tỷ lệ viên chức trẻ tuổi nhiều, đòi hỏi BV phải tăng cường công tác đào tạo nâng cao tay nghề.

* Tâm lực của viên chức tại BVTTHN: Khảo sát 100 người nhà người bệnh về mức độ hài lòng của người bệnh đối với thái độ phục vụ của nhân viên y tế tại BVTTHN cho thấy, mức độ hài lòng của người bệnh rất cao, đạt 96%, tuy nhiên có 4% người nhà người bệnh không hài lòng, vì vậy cần phải nâng cao hơnn nữa trong ứng xử và tiếp xúc với người bệnh.

1.2. Thực trạng hoạt động nâng cao chất lượng viên chức tại BVTTHN

* Tuyển dụng, sử dụng, quản lý và đánh giá viên chức

- Công tác tuyển dụng: Công tác tuyển dụng được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, sau nhiều năm liền không tuyển dụng được bác sĩ, năm 2016 BV tuyển dụng được 8 bác sĩ chính quy vào làm việc.

- Sử dụng, quản lý viên chức:

+ Việc bố trí, sử dụng viên chức được BVTTHN thực hiện theo nguyên tắc khách quan, dân chủ, rõ ràng, minh bạch, phù hợp năng lực, sở trường công tác của viên chức.

+ Công tác điều động, luân chuyển viên chức: Từ năm 2012 – 2016, BV đã điều động 286 lượt, trong đó có 31 lượt điều động viên chức quản lý, chiếm 10,8% so với tổng số lượt điều động viên chức.

+ Công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ: Giai đoạn 2012 – 2016, BVTTHN đã thực hiện bổ nhiệm mới 23 và bổ nhiệm lại 25 viên chức quản lý.

- Đánh giá viên chức: Việc đánh giá, phân loại viên chức được BV thực hiện theo quy định. Số lượng viên chức không hoàn thành nhiệm vụ cũng tăng hơn qua các năm chủ yếu là do vi phạm chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình (sinh con thứ 3). Ngoài ra, BV còn tiến hành bình xét ABC hàng tháng để làm căn cứ chi trả thu nhập tăng thêm và làm cơ sở cho đánh giá viên chức cuối năm.

* Đào tạo, bồi dưỡng và phát triển viên chức: BV đã triển khai và áp dụng nhiều hình thức đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho viên chức thuộc BV. Từ năm 2012 – 2016, BV đã cử 32 viên chức đi đào tạo về chuyên môn từ đại học trở lên, cử 11 viên chức đi đào tạo về LLCT, cử 8 viên chức đi đào tạo về QLNN, quản lý BV.

* Công tác quy hoạch cán bộ: Công tác quy hoạch cán bộ được thực hiện hàng năm. Tuy nhiên kết quả công tác quy hoạch chưa đảm bảo yêu cầu theo hướng dẫn của cấp trên, tỷ lệ cán bộ trẻ tuổi và cán bộ nữ được quy hoạch còn thấp do nguồn nhân lực để quy hoạch của BV còn thiếu và yếu.

* Các chính sách đãi ngộ đối với viên chức: Các chế độ chính sách đối với viên chức được BVTTHN thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định. Tuy nhiên, so với đặc thù nghề nghiệp thì các chính sách ưu đãi còn chưa thoả đáng.

* Công tác thi đua khen thưởng, xử lý kỷ luật

- Công tác thi đua, khen thưởng: Thực hiện khen thưởng thường xuyên và đột xuất theo quy định. Một số thành tích mà BV đạt được: Huân chương độc lập hạng III năm 2012; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2013...

- Công tác xử lý kỷ luật: Bệnh viện đã ban hành 8 Quyết định xử lý vi phạm đối với viên chức vi phạm nội quy, quy chế BV. Viên chức bị kỷ luật được đánh giá phân loại cuối năm ở mức không hoàn thành nhiệm vụ.

1.3. Đánh giá chất lượng viên chức và hoạt động nâng cao chất lượng viên chức tại BVTTHN

Chất lượng viên chức tại BV ngày càng được nâng cao: Đại đa số viên chức tại BVTTHN có năng lực và những kỹ năng cơ bản để thực hiện nhiệm vụ được giao; đội ngũ viên chức đoàn kết, tận tụy với công việc. Có được kết quả đó là nhờ các hoạt động nâng cao chất lượng viên chức đã được BV quan tâm, triển khai thực hiện có hiệu quả. Tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại, hạn chế:

- Giao tiếp, ứng xử, tinh thần, thái độ phục vụ người bệnh của một số cán bộ y tế chưa cao;

- Số lượng viên chức có trình độ chuyên môn cao còn thấp; viên chức quản lý không có nhiều thời gian để tìm hiểu, nghiên cứu, ứng dụng các kỹ thuật y học hiện đại vào công tác khám chữa bệnh;

- Công tác tuyển dụng viên chức:Việc tổ chức thi tuyển vẫn còn chung chung, chưa sát với vị trí việc làm cần tuyển dụng; Chính sách sử dụng, đánh giá viên chức chưa được cụ thể hóa, chưa gắn sát với trình độ chuyên môn và kết quả thực hiện nhiệm vụ của viên chức;

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức chưa thật sự chủ động, chủ yếu đào tạo theo nhu cầu, mang tính bột phát.

-  Công tác quy hoạch: Số viên chức trẻ tuổi được bổ nhiệm giữ các chức danh lãnh đạo còn thấp, trình độ năng lực của một số viên chức quản lý trong BV chưa đáp ứng tiêu chuẩn quy định;

- Chế độ đãi ngộ, chính sách thu hút nhân lực y tế chưa có hiệu quả, chưa thu hút được cán bộ y tế có chuyên môn cao về công tác tại BV.

2. Một số giải pháp nâng cao chất lượng viên chức tại BVTTHN

Mục tiêu của BVTTHN là phấn đấu đến năm 2020, BV có cơ cấu chuyên môn và một số chỉ tiêu nhân lực cơ bản đạt tiêu chuẩn quy định; đảm bảo 100% cán bộ lãnh đạo chủ chốt có đủ tiêu chuẩn chức danh cán bộ; có 40 nhân viên y tế có trình độ sau đại học; bổ nhiệm đầy đủ chức danh lãnh đạo quản lý  theo quy định... Để đạt được mục tiêu trên, tôi xin đưa ra một số giải pháp sau:

- Thực hiện tốt công tác tuyển dụng, sử dụng, quản lý và đánh giá viên chức

+ Công tác tuyển dụng: Việc tổ chức thi tuyển phải bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật.

+ Thực hiện điều động và luân chuyển viên chức; phân công nhiệm vụ phù hợp với năng lực của viên chức tạo động lực thúc đẩy viên chức hăng say làm việc.

+ Xây dựng quy trình đánh giá viên chức; việc đánh giá phải đảm bảo dân chủ, khách quan, công bằng.

- Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức

+ Xây dựng kế hoạch đào tạo dài hạn và trung hạn để có thể chủ động cử viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng; đổi mới nội dung, phương thức đào tạo; có chính sách hỗ trợ những viên chức được giao nhiệm vụ hướng dẫn, đào tạo tại chỗ.

+ Tổ chức tập huấn kỹ năng giao tiếp ứng xử, đạo đức nghề nghiệp cho viên chức; xây dựng và ban hành quy chế xử lý vi phạm đối với những viên chức vi phạm QTUX, đạo đức nghề nghiệp.

- Các chính sách đãi ngộ đối với viên chức: Đổi mới các chế độ chính sách đối với viên chức;  xây dựng tiêu chí đánh giá hiệu quả công việc để làm cơ sở cho việc chi trả thu nhập tăng thêm đảm bảo công bằng và tương xứng với năng lực thực hiện nhiệm vụ của viên chức;

- Hoàn thiện công tác quy hoạch cán bộ: Tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm bổ sung nguồn cán bộ đưa vào quy hoạch; gắn quy hoạch với đào tạo, bồi dưỡng; lấy quy hoạch cán bộ để làm căn cứ để sử dụng, đề bạt, bổ nhiệm.

- Thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng, xử lý kỷ luật

+ Đa dạng hóa các hình thức khen thưởng, tăng cường các hình thức khen thưởng đột xuất; khen thưởng kịp thời, chính xác, thỏa đáng với những thành tích; tập huấn chuyên sâu cho cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng.

+ Ban hành quy chế xử lý kỷ luật đối với viên chức có hành vi vi phạm nội quy, quy chế BV; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, đẩy mạnh công tác tự kiểm tra, giám sát.

IV. Kiến nghị

1. Tăng cường các chế độ chính sách, tạo điều kiện thuận lợi cho viên chức tại Bệnh viện được đào tạo, chuẩn hóa trình độ chuyên môn theo quy định.

2. Thực hiện đánh giá viên chức đảm bảo khách quan, công bằng, sát với việc thực hiện nhiệm vụ của viên chức.

3. Có các hình thức xử lý đủ sức răn đe đối với viên chức vi phạm nội quy, quy chế Bệnh viện.

4. Tăng cường các hoạt động văn hóa, văn nghệ, hoạt động đoàn thể nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho viên chức, tạo sự đồng thuận, đoàn kết.

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Bộ Chính trị (2005), Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 23/02/2005 về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới

2. Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 29/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

3. BVTTHN, Báo cáo nhân lực, Báo cáo hoạt động Bệnh viện từ năm 2012 đến năm 2016.

4. http://www.baophutho.vn/van-de-hom-nay/201703/nang-cao-chat-luong-nguon-nhan-luc-y-te-dap-ung-yeu-cau-ve-cham-soc-suc-khoe-nhan-dan-2544397

SUMMARY

IMPROVING QUALITY OF OFFICIALS

IN HANOI MENTAL HOSPITAL

 Analysis of the status of officials' quality and it’s improvement activities from the 2012-2016 period showed that the activities of improving the quality of officials were taken seriously by the hospital, and the quality of officials was enhanced. However, there are still some shortcomings and limitations that need to be overcome in the coming time, especially in recruitment, attracting doctors to work at the Hospital.