08:52 - 26/04/2017

Bản tin Dược tháng 4/2017

Aripiprazol và rối loạn kiểm soát xung động: - Aripiprazol dạng viên nén dùng đường uống, được chỉ định trong các trường hợp: + Điều trị tâm...

Xem thêm