Phổ biến pháp luật về BHYT-BHXH 2016

Thông báo hoãn Hội nghị khoa học thường niên Bệnh viện Tâm thần Hà Nội 2020
Bản tự công bố Cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học
SINH HOẠT KHOA HỌC THÁNG 6/2020
GIAO BAN MẠNG LƯỚI CHUYÊN KHOA TÂM THẦN NĂM 2020
Thư cảm ơn đơn vị tài trợ

Thực hiện công tác triển khai phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2016. Sáng ngày 16/3/2016, Bệnh viện Tâm thần Hà Nội tổ chức phổ biến pháp luật BHXH, BHYT và các văn bản hướng dẫn thực hiện. Đến tham gia buổi phổ biến gồm các đồng chí bên bảo hiểm thành phố Hà Nội, ban giám đốc bệnh viện cùng toàn cán bộ viên chức và người lao động tại bệnh viện.

Báo cáo viên là đồng chí Phó giám đốc bảo hiểm thành phố Hà Nội – Bùi Thị Mai Phương và đồng chí trưởng phòng nghiệp vụ giám định II.

Nội dung của buổi phổ biến gồm 2 nội dung:

-    Những thay đổi trong BHYT, BHXH.

-    Thực hiện BHYT, quyền lợi cá nhân khi tham gia bảo hiểm.

Nội dung cụ thể:

  • Điểm mới về bảo hiểm thất nghiệp theo Luật việc làm.
  • Điểm mới về BHYT theo Luật BHYT sửa đổi.
  • Điểm mới về BHXH theo Luật BHXH sửa đổi.
  • Một số quy định hiện hành cần lưu ý.

Ban giám đốc, các cán bộ viên chức, người lao động trong bệnh viện và các đồng chí bên bảo hiểm thành phố Hà Nội đã có buổi trao đổi sôi nổi, giải thích những thắc mắc và quyền lợi cá nhân khi tham gia bảo hiểm.

Qua buổi phổ biến pháp luật BHXH, BHYT, các cán bộ viên chức và người lao động trong bệnh viện đã hiểu rõ hơn về những điểm mới, những thay đổi về BHYT, BHXH, bảo hiểm thất nghiệp. Nắm bắt được việc tham gia bảo hiểm và quyền lợi của cá nhân khi tham gia bảo hiểm, từ đó giúp ích cho những người bệnh tham gia bảo hiểm.

Một số hình ảnh tại buổi phổ biến pháp luật: