Sơ kết công tác quản lý chất lượng bệnh viện 6 tháng đầu năm 2017

Hội thảo khoa học thường niên Bệnh viện Tâm thần Hà Nội năm 2019
Giao ban mạng lưới chuyên khoa tâm thần năm 2019
“THIÊN NHIÊN VÀ EM” – Chương trình vui Tết thiếu nhi nhân dịp 1/6/2019
Đoàn thanh niên và người bệnh cùng nhau "Sống xanh" trong tháng thanh niên
Chuyên đề học tập và làm theo Bác năm 2019

SỞ Y TẾ HÀ NỘI

BỆNH VIỆN TÂM THẦN HÀ NỘI

                         

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày      tháng      năm 2017

                                                                                                            BÁO CÁO SƠ KẾT CÔNG TÁC

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017

         Thực hiện KH nâng cao chất lượng bệnh viện năm 2017; Thực hiện đề án NCCLBV của các khoa, phòng; Được sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, Ban Giám đốc bệnh viện, Hội đồng quản lý chất lượng, tổ quản lý chất lượng bệnh viện cùng với sự hỗ trợ, phối hợp và nỗ lực của Cán bộ - Nhân viên tại các Khoa/phòng bệnh viện đã đạt được những kết quả như sau:

TIÊU CHÍ

SYT KIỂM TRA CUỐI NĂM 2016

BV TỰ KT 6 THÁNG ĐẦU 2017

TỔNG SỐ CÁC TIÊU CHÍ ÁP DỤNG ĐÁNH GIÁ

77/83 tiêu chí

77/83 tiêu chí 

TỶ LỆ TIÊU CHÍ ÁP DỤNG SO VỚI 83 TIÊU CHÍ:

92.77%

92.77%

TỔNG SỐ ĐIỂM CÁC TIÊU CHÍ ÁP DỤNG

280 điểm

280 điểm

ĐIỂM TRUNG BÌNH CHUNG CỦA CÁC TIÊU CHÍ

3.62 điểm

(nhân hệ số C3 và C5)

3.62 điểm

(nhân hệ số C3 và C5)

          Ưu điểm:

- Đã kiện toàn hệ thống QLCL Bệnh viện bao gồm: Hội đồng QLCL, tổ QLCL và mạng lưới QLCL.

- Quyết tâm của lãnh đạo bệnh viện trong việc triển khai các hoạt động nhằm tăng cường chất lượng khám chữa bệnh đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu khám chữa bệnh của người bệnh.

- 100% các khoa, phòng xây dựng và triển khai thực hiện đề án nâng cao chất lượng bệnh viện.

- Nâng cao thái độ giao tiếp ứng xử, phục vụ người bệnh.

- Người bệnh được khám chữa bệnh trong môi trường xanh – sạch – đẹp, được cung cấp đầy đủ các vật dụng sinh hoạt.

- Đã tiến hành khảo sát thời gian chờ, báo cáo và công khai kết quả thời gian chờ theo từng phân đoạn trong quy trình khám bệnh.

- Tổ chức ngày hội 5S trong bệnh viện và duy trì thực hiện tốt 5S, có báo cáo, đánh giá thực hiện.

- Báo cáo kết quả khảo sát sự hài lòng người nhà người bệnh tại khoa khám bệnh, khoa điều trị và nhân viên y tế theo quý. Công bố kết quả khảo sát cho nhân viên y tế.

- Thực hiện tốt công tác lưu trữ hồ sơ bệnh án.

- Triển khai tập huấn cho nhân viên y tế về kiểm soát nhiễm khuẩn, có giám sát, báo cáo việc thực hiện quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn của nhân viên y tế.

- Tổng hợp, phân tích nguyên nhân, báo cáo sự cố y khoa 6 tháng đầu năm, phát các khoa được biết rút kinh nghiệm.

- Quy trình kỹ thuật chuyên môn, hướng dẫn điều trị được cập nhật và bổ sung. Có theo dõi, báo cáo đánh giá định kỳ.

        Tồn tại:

- Nhân lực thiếu, phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ.

- Tỷ lệ cán bộ trong mạng lưới QLCL có chứng chỉ/chứng nhận về QLCL chưa đạt.

- Bệnh viện chuyên khoa đặc thù tâm thần, được xây dựng từ lâu nên cơ sở vật chất xuống cấp.

- Ứng dụng công nghệ thông tin gặp nhiều khó khăn.

      Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017

     - Giảm thiểu các sự cố y khoa, không để xảy ra sự cố y khoa nghiêm trọng.

     - Cập nhật và bổ sung bộ tài liệu “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh”.

     - Triển khai và báo cáo đánh giá kết quả thực hiện 3 kỹ thuật chuyên môn mới.

     - Nâng điểm các tiêu chí không đạt mức điểm so với năm 2016 và đề án nâng cao chất lượng các khoa, phòng trong kết quả chấm 6 tháng đầu năm.