15:38 - 26/04/2022

Cảnh giác dược: Rosuvastatin

Thu hồi rosuvastatin 40mg.

Xem thêm

08:52 - 13/05/2020

Cảnh giác dược: Gabapentin và pregabalin

FDA: Cảnh báo về biến cố hô hấp nghiêm trọng khi sử dụng các thuốc chống động kinh gabapentin và pregabalin

Xem thêm

08:36 - 13/05/2020

Cảnh giác dược: Clozapine

FDA: Ngày 28/01/2020, Cơ quan quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ tăng cường cảnh báo nguy cơ táo bón liên quan đến clozapin nếu không được điều...

Xem thêm

08:23 - 13/05/2020

Cảnh giác dược: Montelukast

FDA: Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ tăng cường cảnh báo về tác dụng phụ nghiêm trọng trên tâm thần của Singulair (montelukast) và các...

Xem thêm

08:52 - 26/04/2017

Bản tin Dược tháng 4/2017

Aripiprazol và rối loạn kiểm soát xung động: - Aripiprazol dạng viên nén dùng đường uống, được chỉ định trong các trường hợp: + Điều trị tâm...

Xem thêm