Tập huấn Xác định tình trạng nghiện theo quy định tại Nghị định số 109/2021/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 18/2021/TT-BYT của Bộ Y tế

Gần 100 cán bộ, bác sĩ Bệnh viện Tâm thần Hà Nội thi chung kết Giải chạy Báo Hànộimới
Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022
Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2022
Quyết định phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên trực thuộc Sở Y tế năm 2022
Lớp bổ túc kiến thức chuyên khoa tâm thần cho đối tượng y, bác sĩ trên địa bàn thành phố Hà Nội

          Ngày 17/5 và ngày 18/5/2022, Bệnh viện Tâm thần Hà Nội đã tổ chức lớp “Tập huấn quy định tiêu chuẩn chẩn đoán và quy trình chuyên môn để xác định tình trạng nghiện ma túy theo Thông tư số 18/2021/TT-BYT ngày 16/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định” cho hơn 60 học viên là các bác sỹ tại bệnh viện. Khóa tập huấn được tổ chức nhằm nâng cao năng lực chuyên môn của cán bộ y tế trong việc phát hiện, quản lý người nghiện ma túy tại bệnh viện.

          Tham dự tập huấn, các y, bác sĩ được hướng dẫn các nội dung: Nghị định số 109/2021/NĐ-CP ngày 08/12/2021 của Chính phủ quy định cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy và hồ sơ, trình tự thủ tục xác định tình trạng nghiện ma túy; Thông tư số 18/2021/TT-BYT ngày 16/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn chẩn đoán và quy trình chuyên môn để xác định tình trạng nghiện ma túy, quy trình chuyên môn để xác định tình trạng nghiện.

          Tại lớp tập huấn các học viên đã được giảng viên triển khai giảng dạy về Nghị định số 109/2021/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư số 18/2021/TT-BYT của Bộ y tế và quy trình chuyên môn để xác định tình trạng nghiện. Đồng thời, hướng dẫn xét nghiệm, lập hồ sơ, tổ chức cai nghiện ma túy. Việc giảng dạy và tập huấn giúp cho phát triển mạng lưới điều trị cai nghiện ma túy, giúp đỡ người nghiện nhằm nâng cao nhận thức và tuân thủ điều trị.

          Kết thúc lớp tập huấn, các học viên được cấp giấy chứng nhận về Tập huấn quy định tiêu chuẩn chẩn đoán và quy trình chuyên môn để xác định tình trạng nghiện ma túy cho các học viên tham gia lớp tập huấn theo quy định.

 

BSCKII. Trần Quyết Thắng – Phó giám đốc bệnh viện Tâm thần Hà Nội phát biểu triển khai buổi tập huấn

 

BSCKII. Nguyễn Quang Bính – Phó giám đốc Bệnh viện Tâm thần Hà Nội giảng dạy Nghị định số 109/2021/NĐ-CP của Chính phủ

 

TS.BS. Nguyễn Văn Tuấn – Trưởng khoa Lạm dụng chất và thực tổn giảng dạy Thông tư số 18/2021/TT-BYT của Bộ Y tế

 

Phòng Chỉ đạo tuyến