Thông báo

Công tác nghiên cứu khoa học năm 2021 tại Bệnh viện Tâm thần Hà Nội
Nhận biết trầm cảm
Nhận biết sớm trẻ có dấu hiệu nghi tự kỷ
Hội thi Điều dưỡng giỏi, thanh lịch năm 2021
Ảnh hưởng về sức khỏe tâm thần sau nhiễm COVID-19 nhìn từ ca lâm sàng điều trị nội trú

       Bệnh viện Tâm Thần Hà Nội thông báo kể từ 0h ngày 06 tháng 5 năm 2021 dừng mọi hoạt động thăm gặp người bệnh điều trị nội trú tại bệnh viện.

BỆNH VIỆN TÂM THẦN HÀ NỘI THÔNG BÁO:
     

      Căn cứ chỉ đạo của Lãnh đạo Sở Y Tế Hà Nội trong buổi giao ban trực tuyến phòng chống COVID-19 do Sở Y tế triệu tập ngày 05 tháng 5 năm 2021.
       Căn cứ tình hình thực tế về dịch COVID-19 tại Hà Nội.
      Bệnh viện Tâm Thần Hà Nội thông báo: Kể từ 0h ngày 06 tháng 5 năm 2021 dừng mọi hoạt động thăm gặp người bệnh điều trị nội trú tại bệnh viện. Trường hợp người bệnh cần người nhà ở lại hỗ trợ chăm sóc, chỉ để một người nhà chăm một người bệnh, hạn chế tối đa thay đổi người chăm sóc. Các trường hợp đặc biệt khác do lãnh đạo bệnh viện quyết định.

       Trân trọng!