Thông báo

Bệnh viện Tâm thần Hà Nội tiếp nhận hơn 70 người bị rối loạn sức khỏe tâm thần liên quan đến COVID-19
Bệnh viện tâm thần Hà Nội: Đảm bảo an toàn khám, chữa bệnh và phòng chống lây nhiễm trong cơ sở y tế
Thông báo thủ tục khám xác định bệnh, tật tâm thần
Tổ quốc gọi tên - Chúng tôi sẵn sàng
Thông báo về việc chuyển người bệnh đến khám và điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Hà Nội

       Bệnh viện Tâm Thần Hà Nội thông báo kể từ 0h ngày 06 tháng 5 năm 2021 dừng mọi hoạt động thăm gặp người bệnh điều trị nội trú tại bệnh viện.

BỆNH VIỆN TÂM THẦN HÀ NỘI THÔNG BÁO:
     

      Căn cứ chỉ đạo của Lãnh đạo Sở Y Tế Hà Nội trong buổi giao ban trực tuyến phòng chống COVID-19 do Sở Y tế triệu tập ngày 05 tháng 5 năm 2021.
       Căn cứ tình hình thực tế về dịch COVID-19 tại Hà Nội.
      Bệnh viện Tâm Thần Hà Nội thông báo: Kể từ 0h ngày 06 tháng 5 năm 2021 dừng mọi hoạt động thăm gặp người bệnh điều trị nội trú tại bệnh viện. Trường hợp người bệnh cần người nhà ở lại hỗ trợ chăm sóc, chỉ để một người nhà chăm một người bệnh, hạn chế tối đa thay đổi người chăm sóc. Các trường hợp đặc biệt khác do lãnh đạo bệnh viện quyết định.

       Trân trọng!