Thông báo về việc sử dụng ứng dụng Vietnam Health Declaration để khai báo y tế điện tử và thực hiện Check-in, Check-out khi ra-vào Bệnh viện Tâm thần Hà Nội

Ảnh hưởng về sức khỏe tâm thần sau nhiễm COVID-19 nhìn từ ca lâm sàng điều trị nội trú
Hoạt động chào mừng ngày Quốc tế Người cao tuổi, Ngày Giải phóng Thủ đô và Ngày Sức khỏe Tâm thần thế giới tại Bệnh viện Tâm thần Hà Nội
Sức khỏe tâm thần - Tác động lớn từ đại dịch
Bệnh viện Tâm thần Hà Nội tổ chức hoạt động dành cho người bệnh nhân ngày Sức khỏe Tâm thần Thế giới 10/10/2121 với chủ đề: “Chăm sóc sức khỏe toàn dân: Hãy biến điều đó thành hiện thực”
Tổng quan hệ thống và phân tích gộp về hơn 50 ảnh hưởng lâu dài do COVID-19

      Thực hiện Công văn số 10760/SYT-KHTC ngày 15/07/2021 của Sở Y tế Hà Nội về việc đẩy mạnh triển khai việc quét mã QR để quản lý thông tin người ra vào cơ quan, tổ chức, cơ sở, địa điểm phục vụ phòng chống dịch bệnh Covid-19;

 

 

          Bệnh viện Tâm Thần Hà Nội thông báo tới các cơ quan, tổ chức, người bệnh và gia đình tới bệnh viện liên hệ công tác hoặc khám bệnh, yêu cầu thực hiện một số nội dung như sau:

         1. Đối với cá nhân có điện thoại thông minh: Thực hiện khai báo y tế điện tử đầy đủ thông tin trước khi đến Bệnh viện Tâm thần Hà Nội bằng ứng dụng Vietnam Health Declaration theo mã QR-code dưới đây.

          * Hướng dẫn khai báo y tế điện tử:

          + Mã QR Bệnh viện Tâm thần Hà Nội

          + Hướng dẫn khai báo y tế điện tử:

          Tải ứng dụng Vietnam Health Declaration. Sau khi cài đặt thành công ứng dụng, người khai cần thực hiện cập nhật thông tin tài khoản trong mục “Tài khoản”. Sau đó tiến hành khai báo y tế điện tử, chọn Khai báo y tế nội địa và tiến hành khai báo đầy đủ thông tin theo nội dung yêu cầu.

          Lưu ý: Nếu khai hộ chọn mục khai hộ.

          Sau khi khai báo y tế thành công, sử dụng ứng dụng Vietnam Health Declaration để quét mã QR-code của bệnh viện để thực hiện Check-in y tế khi đến bệnh viện và Check-out y tế khi rời khỏi bệnh viện.

         2. Đối với trường hợp không có điện thoại thông minh, có sử dụng số điện thoại

          - Cán bộ Tổ công tác xã hội hướng dẫn, thực hiện điền thông tin của bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, cán bộ tới làm việc và cán bộ của bệnh viện tại Website http://tokhaiyte.vn bằng số điện thoại của người khai. Sau khi khai báo y tế sẽ nhận được 1 mã QR-Code, người khai sử dụng mã này để trình nhân viên y tế quét mỗi khi ra - vào bệnh viện.

         3. Đối với trường hợp không sử dụng điện thoại, không có số điện thoại

          - Cán bộ Tổ công tác xã hội thực hiện khai hộ thông tin của người bệnh, người nhà bệnh nhân, cán bộ tới làm việc và cán bộ của bệnh viện tại Website http://tokhaiyte.vn bằng số điện thoại của nhân viên y tế (Cần ghi rõ địa chỉ, địa chỉ liên hệ của người khai).

          Lưu ý: Nếu người khai trong vòng 14 ngày gần đây có di chuyển qua các khu vực khác nhau cần thực hiện khai lại theo thông tin mới nhất.

          Cá nhân có thể check-in, check-out trước khi vào bệnh viện và chụp lại màn hình để xuất trình khi đến cổng bệnh viện nhằm tránh ùn tắc./.

          Trân trọng!

          Xem Thông báo tại đây