15:22 - 13/06/2022

Sinh hoạt chuyên môn thường kỳ tháng 5

          Sinh hoạt khoa học là hoạt động được tổ chức định kỳ tại Bệnh viện Tâm thần Hà Nội nhằm mục đích cập nhật kiến thức y học,...

Xem thêm

09:52 - 06/06/2022

Bình bệnh án thường kỳ tháng 5

          Trong khuôn khổ hoạt động Đề án Khám chữa bệnh từ xa giai đoạn 2020 – 2025, Bệnh viện Tâm thần Hà Nội với vai trò là...

Xem thêm

15:38 - 26/04/2022

Cảnh giác dược: Rosuvastatin

Thu hồi rosuvastatin 40mg.

Xem thêm

08:38 - 06/04/2022

Đề tài cơ sở 2021 (1): Nhận xét rối loạn điện giải...

Nhận xét rối loạn điện giải ở bệnh nhân tâm thần phân liệt điều trị nội trú tại Bệnh viện Tâm thần Hà Nội.

Xem thêm

08:35 - 06/04/2022

Đề tài cơ sở 2021 (2): Nhận xét hiệu quả sử dụng...

Nhận xét hiệu quả sử dụng liệu pháp nhận thức hành vi ở bệnh nhân trầm cảm tại BVTTHN.

Xem thêm

08:34 - 06/04/2022

Đề tài cơ sở 2021 (3): Đặc điểm lâm sàng tự sát ở...

Đặc điểm lâm sàng tự sát ở người bệnh tâm thần phân liệt điều trị nội trú tại Bệnh viện Tâm thần Hà Nội.

Xem thêm

08:31 - 06/04/2022

Đề tài cơ sở 2021 (4): Mô tả một số tác dụng không...

Mô tả một số tác dụng không mong muốn thường gặp ở người bệnh tâm thần phân liệt nữ nội trú điều trị bằng Clozapin tại Bệnh viện Tâm thần...

Xem thêm

08:29 - 06/04/2022

Đề tài cơ sở 2021 (5): Cơ cấu rối loạn tâm thần ở...

Cơ cấu rối loạn tâm thần ở người bệnh điều trị nội trú tại Bệnh viện Tâm thần Hà Nội từ năm 2016  đến năm 2020.

Xem thêm

17:22 - 05/04/2022

Đề tài cơ sở 2021 (6): Thực trạng dinh dưỡng ở...

Thực trạng dinh dưỡng ở người bệnh đái tháo đường điều trị nội trú tại Bệnh viện Tâm thần Hà Nội.

Xem thêm

08:26 - 06/04/2022

Đề tài cơ sở 2021 (7): Thực trạng quản lý tài chính...

Thực trạng quản lý tài chính tại Bệnh viện Tâm thần Hà Nội giai đoạn 2018- 2020 và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý...

Xem thêm

17:10 - 05/04/2022

Đề tài cơ sở 2021 (8): Nhận xét sự hài lòng của...

Nhận xét sự hài lòng của CBVC-NLĐ tại Bệnh viện Tâm thần Hà Nội và đề xuất một số giải pháp can thiệp.

Xem thêm

17:12 - 05/04/2022

Đề tài cơ sở 2021 (9): Đặc điểm lâm sàng trầm cảm...

Đặc điểm lâm sàng trầm cảm ở người bệnh nghiện rượu điều trị nội trú.

Xem thêm