11:22 - 23/09/2019

Cơ cấu rối loạn trầm cảm ở người cao tuổi xã Thọ...

Tỷ lệ trầm cảm ở người cao tuổi là 11,84%, tỷ lệ nữ /nam là 1,6. Bệnh nhân trầm cảm đa số ở thể nhẹ (73,1%), trầm cảm vừa chiếm 24,1%, trầm...

Xem thêm

11:05 - 23/09/2019

Phương pháp cố định người bệnh tư thế ngồi

Nhóm thực hiện sáng kiến tiến hành quá trình nghiên cứu và bước đầu chúng tôi đã thiết kế được 02 chiếc ghế cố định (01 ghế cố định tại...

Xem thêm

09:14 - 16/09/2019

Mô tả kết quả MMPI ở người bệnh nội trú

Nghiên cứu người bệnh được điều trị nội trú tại khoa A, B và H từ 1 tháng 4 năm 2018 đến 31 tháng 10 năm 2018 cho kết quả: thể bệnh F23 chiếm tỷ...

Xem thêm

09:06 - 16/09/2019

Nhận xét TDKMM thường gặp của olanzapine

Một số tác dụng phụ không mong muốn thường gặp khi điều trị bằng Olanzapin: gây tăng cân gặp nhiều nhất với 20NB chiếm 54%, tăng đường huyết có...

Xem thêm

08:48 - 16/09/2019

Nâng cao chất lượng bệnh viện tại Bệnh viện Tâm...

Hoạt động nâng cao chất lượng viên chức đã được BV chú trọng, chất lượng viên chức được nâng cao. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, hạn...

Xem thêm

15:21 - 06/09/2019

Nhận xét hiệu quả tư vấn tâm lý phụ huynh của trẻ...

Trước khi tư vấn phụ huynh nhận thức chưa đúng về RLNN chiếm tỉ lệ cao 40% , phụ huynh nhận thức đúng về (RLNN) chỉ chiếm tỉ lệ thấp 6%. Sau khi...

Xem thêm

14:53 - 06/09/2019

Phân tích rối loạn tâm thần liên quan đến sử dụng...

Nghiên cứu ba ca lâm sàng rối loạn tâm thần do sử dụng cần sa bằng phương pháp phân tích lâm sàng cho thấy hình ảnh lâm sàng rối loạn tâm thần ở...

Xem thêm