08:52 - 13/05/2020

Cảnh giác dược: Gabapentin và pregabalin

FDA: Cảnh báo về biến cố hô hấp nghiêm trọng khi sử dụng các thuốc chống động kinh gabapentin và pregabalin

Xem thêm

08:36 - 13/05/2020

Cảnh giác dược: Clozapine

FDA: Ngày 28/01/2020, Cơ quan quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ tăng cường cảnh báo nguy cơ táo bón liên quan đến clozapin nếu không được điều...

Xem thêm

08:23 - 13/05/2020

Cảnh giác dược: Montelukast

FDA: Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ tăng cường cảnh báo về tác dụng phụ nghiêm trọng trên tâm thần của Singulair (montelukast) và các...

Xem thêm

11:22 - 23/09/2019

Cơ cấu rối loạn trầm cảm ở người cao tuổi xã Thọ...

Tỷ lệ trầm cảm ở người cao tuổi là 11,84%, tỷ lệ nữ /nam là 1,6. Bệnh nhân trầm cảm đa số ở thể nhẹ (73,1%), trầm cảm vừa chiếm 24,1%, trầm...

Xem thêm

11:05 - 23/09/2019

Phương pháp cố định người bệnh tư thế ngồi

Nhóm thực hiện sáng kiến tiến hành quá trình nghiên cứu và bước đầu chúng tôi đã thiết kế được 02 chiếc ghế cố định (01 ghế cố định tại...

Xem thêm

09:14 - 16/09/2019

Mô tả kết quả MMPI ở người bệnh nội trú

Nghiên cứu người bệnh được điều trị nội trú tại khoa A, B và H từ 1 tháng 4 năm 2018 đến 31 tháng 10 năm 2018 cho kết quả: thể bệnh F23 chiếm tỷ...

Xem thêm