08:52 - 26/04/2017

Cập nhật một số thông tin thuốc

Aripiprazol và rối loạn kiểm soát xung động: - Aripiprazol dạng viên nén dùng đường uống, được chỉ định trong các trường hợp: + Điều trị tâm...

Xem thêm