08:48 - 16/09/2019

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC TẠI BỆNH VIỆN TÂM...

Hoạt động nâng cao chất lượng viên chức đã được BV trú trọng, chất lượng viên chức được nâng cao. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, hạn...

Xem thêm