09:06 - 16/09/2019

Nhận xét TDKMM thường gặp của olanzapine

Một số tác dụng phụ không mong muốn thường gặp khi điều trị bằng Olanzapin: gây tăng cân gặp nhiều nhất với 20NB chiếm 54%, tăng đường huyết có...

Xem thêm

08:48 - 16/09/2019

Nâng cao chất lượng bệnh viện tại Bệnh viện Tâm...

Hoạt động nâng cao chất lượng viên chức đã được BV chú trọng, chất lượng viên chức được nâng cao. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, hạn...

Xem thêm

15:21 - 06/09/2019

Nhận xét hiệu quả tư vấn tâm lý phụ huynh của trẻ...

Trước khi tư vấn phụ huynh nhận thức chưa đúng về RLNN chiếm tỉ lệ cao 40% , phụ huynh nhận thức đúng về (RLNN) chỉ chiếm tỉ lệ thấp 6%. Sau khi...

Xem thêm

14:53 - 06/09/2019

Phân tích rối loạn tâm thần liên quan đến sử dụng...

Nghiên cứu ba ca lâm sàng rối loạn tâm thần do sử dụng cần sa bằng phương pháp phân tích lâm sàng cho thấy hình ảnh lâm sàng rối loạn tâm thần ở...

Xem thêm

11:05 - 08/11/2018

Báo cáo sơ kết - Kết quả quản lý chất lượng bệnh...

Kết quả QLCL đạt 3.82 điểm tăng so với năm 2017 (3.77 điểm)

Xem thêm

16:41 - 07/11/2018

Động kinh

Động kinh là bệnh phổ biến ở các nước trên thế giới, tỉ lệ mắc bệnh dao động trong khoảng 0,5% dân số. Cả 2 giới và các lứa tuổi từ sơ sinh...

Xem thêm

08:38 - 17/09/2018

Rối loạn tâm thần do sử dụng rượu

Rối loạn tâm thần do sử dụng rượu (rối loạn tâm thần do rượu) là rối loạn tâm thần nguyên nhân do sử dụng rượu gây lên. Rối loạn tâm thần...

Xem thêm