Logo
Hiển thị
  07/11/2016

CẬP NHẬT KIẾN THỨC VỀ TRẦM CẢM

Với mục tiêu nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh, đem lại hiệu quả điều trị nhanh nhất, tốt nhất cho người bệnh. Bệnh viện Tâm thần Hà Nội thường xuyên tổ chức những buổi hội nghị khoa học hữu ích dành cho các bác sỹ trong bệnh viện. Theo tinh thầ