BỆNH VIỆN TÂM THẦN HÀ NỘI BAN HÀNH MỨC GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH