BS Đỗ Văn Thắng

BSCKII Đỗ Văn Thắng_Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp_Trưởng khoa A
BS Đỗ Văn Thắng

Bác sĩ CKII Tâm thần Khoa
Điều trị bệnh nhân cấp và bán cấp nữ

Bác sĩ Đỗ Văn Thắng là một trong những bác sĩ chuyên khoa II Tâm thần của bệnh viện, có nhiệm vụ chăm sóc, điều trị, điều trị bằng y học hiện đại và điều trị phục hồi chức năng trong khám, điều trị, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân

Trình độ học vấn

Hội đồng chứng nhận

SYT HN

Chuyên ngành

Tâm thần

Kinh nghiệm

10+

Thời gian làm việc

  • 07:30-11:30 & 13:30-16:30
  • 07:30-11:30 & 13:30-16:30
  • 07:30-11:30 & 13:30-16:30
  • 07:30-11:30 & 13:30-16:30
  • 07:30-11:30 & 13:30-16:30
  • Nghỉ