BS Nguyễn Đăng Toàn

BSCKI Nguyễn Đăng Toàn_Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh
BSCKI Nguyễn Đăng Toàn

Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh

Bác sĩ Nguyễn Đăng Toàn là bác sĩ Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh của bệnh viện, có nhiệm vụ điều trị và chẩn đoán cho các bệnh nhân có bệnh lý tâm thần qua các ảnh chụp X-quang.

Trình độ học vấn

Hội đồng chứng nhận

SYT HN

Chuyên ngành

Chẩn đoán hình ảnh

Kinh nghiệm

8+

Thời gian làm việc

  • 07:30-11:30 & 13:30-16:30
  • 07:30-11:30 & 13:30-16:30
  • 07:30-11:30 & 13:30-16:30
  • 07:30-11:30 & 13:30-16:30
  • 07:30-11:30 & 13:30-16:30
  • Nghỉ