Nghiên cứu khoa học

ĐÁNH GIÁ TRẠNG THÁI CAI RƯỢU BẰNG BẢNG ĐIỂM CUSHMAN Ở NGƯỜI BỆNH NGHIỆN RƯỢU ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ

Thành viên tham gia: Chủ nhiệm đề tài:  Nguyễn Văn Tuấn Thư ký đề tài:        Phạm Hồng Thái               Cộng sự:                Trần Phương, Lê Kim Dung, Nguyễn Khánh Chi Tóm tắt Cơ sở: Trên thế giới, mức độ nặng của trạng thái rượu được đánh giá bẳng một số bảng điểm, thang giúp ích cho điều […]

ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG RỐI LOẠN CẢM XÚC VÀ HÀNH VI Ở NGƯỜI BỆNH SỬ DỤNG CẦN SA ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ

Thành viên tham gia: Chủ nhiệm đề tài:  Nguyễn Văn Tuấn Thư ký đề tài:        Nguyễn Xuân Tú                Cộng sự:                Nguyễn Văn Trọng, Trần Đức Cường, Vũ Hương Giang Tóm tắt Cơ sở: Cần sa bao gồm cần sa tự nhiên và cần sa tổng hợp là một chất gây nghiện được sử dụng phổ […]

ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG TRIỆU CHỨNG ÂM TÍNH Ở BỆNH NHÂN TÂM THẦN PHÂN LIỆT THỂ PARANOID ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ

Thành viên tham gia: Chủ nhiệm đề tài: ThS.BSCKII Nguyễn Đức Vượng Thư ký đề tài: BS. Vũ Thị Thùy Tươi Cộng sự: BSCKI. Bùi Thị Hạnh, Vũ Thị Thanh Phương, ĐD. Nguyễn Thị Thu Hà Tóm tắt: Tâm thần phân liệt (TTPL) là một bệnh loạn thần nặng, biểu hiện bằng hai nhóm triệu […]

KHẢO SÁT MÔ HÌNH BỆNH TẬT TẠI KHOA NHI BỆNH VIỆN TÂM THẦN HÀ NỘI

Thành viên tham gia: Chủ nhiệm đề tài: ThS.BS Nguyễn Thúy Anh Thư ký đề tài: BS Vũ Thị Thùy Tươi Cộng sự: CNTL. Nguyễn Thúy Dung, CNĐD. Nguyễn Thị Thanh Phương, Trần Thị Quyên Tóm tắt: Tình hình sức khỏe của một quốc gia hay một cộng đồng được phản ánh qua mô hình […]

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN TÂM THẦN HÀ NỘI

Thành viên tham gia:    Chủ nhiệm đề tài: ThS.DS Nguyễn Thị Phương Thảo Thư ký đề tài: CNQTKD. Đinh Thị Hằng Nga Cộng sự: DS. Nguyễn Thị Vân Anh, KTV. Dương Văn Cần, CN. Trần Thúy Huyền                                                     Tóm tắt: Nghiên cứu hồi cứu và mô tả cắt ngang 60 hồ sơ trang thiết bị […]

KHẢO SÁT THỰC TRẠNG NGÃ VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở NGƯỜI BỆNH ĐIỀU TRỊ TẠI KHOA NGƯỜI CAO TUỔI BỆNH VIỆN TÂM THẦN HÀ NỘI

Thành viên tham gia: Chủ nhiệm đề tài: BSCKII. Lê Thị Thúy Thư ký: ThS.BS Đỗ Quang Vinh Cộng sự: BSNT. Nguyễn Văn Hải, CNĐD Đặng Thị Mận, Nguyễn Thị Mai Đặt vấn đề: Ngã là sự cố liên quan đến an toàn NB được báo cáo phổ biến nhất ở các cơ sở chăm […]

ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG CÁC TRIỆU CHỨNG SINH HỌC CỦA TRẦM CẢM Ở NGƯỜI BỆNH NỘI TRÚ RỐI LOẠN HỖN HỢP LO ÂU VÀ TRẦM CẢM

Thành viên tham gia: Chủ nhiệm đề tài: BS. Phùng Ngọc Thương Thư ký: ThS.BS Nguyễn Thùy Linh Cộng sự: CNCNTT. Quách Giang Nam, NVKT. Trần Đình Tung, ĐD. Đặng Thị Thu Hường TÓM TẮT Mục tiêu: Nhận xét đặc điểm điều trị ở người bệnh nội trú rối loạn hỗn hợp lo âu và […]

THỰC TRẠNG KÊ ĐƠN THUỐC ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN TRẦM CẢM TẠI KHOA KHÁM BỆNH BỆNH VIỆN TÂM THẦN HÀ NỘI NĂM 2023

Thành viên tham gia: Chủ nhiệm đề tài: DSCKII Chu Thị Hằng Thư ký đề tài: ThS.DS Nguyễn Thị Phương Thảo Cộng sự: DS. Đỗ Thu Hương, Nguyễn Thị Mai Hương, Nguyễn Thị Kim Dung Tóm tắt: Nghiên cứu hồi cứu 261 đơn điều trị ngoại trú của bệnh nhân rối loạn trầm cảm cho […]

KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỒ SƠ BỆNH ÁN ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN TÂM THẦN HÀ NỘI NĂM 2023

Thành viên tham gia Chủ nhiệm đề tài: BSCKII. Vũ Ngọc Úy Thư ký đề tài: BSCKII. Đỗ Văn Thắng Cộng sự: ThS. Đặng Thị Chuyển, Đặng Thị Ái Khanh, ĐD Bùi Thị Thúy Nhung Tóm tắt: Mục tiêu: Nhận xét chất lượng hồ sơ bệnh án điều trị nội trú tại Bệnh viện Tâm […]

KHẢO SÁT ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN TÂM THẦN HÀ NỘI

Thành viên tham gia: Chủ nhiệm để tài: BSCKII. Trần Thị Thu Phương Thư ký đề tài: ThS. Nguyễn Thị Nga Cộng sự: BS. Vũ Minh Anh, CN. Nguyễn Thị Minh Hương. Tóm tắt: Nghiên cứu được thực hiện nhằm cung cấp bằng chứng khoa học tham mưu cho Ban Giám đốc chủ động nắm […]