Sức khỏe thường thức

TRẦM CẢM

BS.Nguyễn Mai Trang – P. Chỉ đạo tuyến Trầm cảm là một căn bệnh phổ biến nhưng rất phức tạp và có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng, cần được điều trị như các bệnh lý khác. Tuy nhiên, rất nhiều người trong số chúng ta chưa hiểu rõ về căn bệnh này. […]