HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG NĂM 2023 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2024

BS. Nguyễn Mai Trang – Phòng Chỉ đạo tuyến

          Ngày 16/01/2024 dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Quận ủy Long Biên, Đảng ủy Bệnh viện Tâm thần Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

          Tham dự hội nghị gồm có:

          Đồng chí Trần Quyết Thắng – Phó Bí thư Đảng ủy,

          Đồng chí Vũ Ngọc Úy – Đảng ủy viên – Giám đốc Bệnh viện,

          Các đồng chí trong Ban chấp hành đảng ủy,

          126 đảng viên từ các chi bộ trực thuộc đảng bộ.

          Phát biểu tại Hội nghị cho thấy, năm 2023, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo tuyệt đối, thường xuyên về mọi mặt của Đảng ủy bệnh viện Tâm thần Hà Nội, đã phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, đoàn kết thống nhất của các chi bộ cụ thể hóa các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

          Hội nghị cũng đã được nghe báo cáo phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Đảng bộ bệnh viện phát huy dân chủ, đoàn kết trong công tác xây dựng và triển khai các nhiệm vụ, đảm bảo toàn diện trên các lĩnh vực.

          Công tác tư tưởng chính trị được Đảng bộ luôn coi trong tuyên truyền, giáo dục chính trị, đạo đức cho toàn thể cán bộ đảng viên, viên chức, người lao động. Triển khai thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, phong cách đạo đức Hồ Chí Minh”, xây dựng kế hoạch tu dưỡng cá nhân theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị. Tổ chức sinh hoạt chính trị với tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020 – 2025 việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và các chương trình, kế hoạch công tác của Đảng ủy.

          Công tác chỉ đạo nhiệm vụ chuyên môn luôn được Đảng ủy đã bám sát quan điểm, chủ trương của Đảng về phát triển ngành Y tế trong việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Công tác phòng chống dịch bệnh; Công tác điều dưỡng và chăm sóc người bệnh; Công tác ngoại trú – chỉ đạo tuyến; Công tác dược; Công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học; Công tác tổ chức cán bộ… luôn được quan tâm, chú trọng. Trong năm 2023 Đảng ủy Bệnh viện đã tập trung lãnh đạo duy trì thực hiện tốt các quy chế chuyên môn, thường xuyên cải tiến nhằm tìm ra những giải pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và đảm bảo thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch (Năm 2023 công suất giường bệnh đạt 103,96% tăng hơn 4,98% so với năm 2022 đạt 98,98%), tổng số lần khám năm 2023 đạt 39.203 tăng hơn 11.104 lượt so với năm 2022 đạt 28.099…

          Tham luận tại Hội nghị, các ý kiến đã thống nhất và đánh giá cao kết quả các mặt công tác xây dựng Đảng đã đạt được trong năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Chi bộ điều trị A – B tham luận về “Vai trò của Cán bộ đảng viên trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 07/8/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội tại Bệnh viện”; Chi bộ điều trị C-E tham luận về “Tham mưu đề xuất tăng cường các loại hình dịch vụ tại các khoa nói chung, đặc biệt khoa C, khoa E”; Công đoàn Bệnh viện tham luận “Nâng cao công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, phát huy tinh thần trách nhiệm đối với Đoàn viên công đoàn tại bệnh viện”…

          Tại Hội nghị, Đảng ủy bệnh viện đã tổ chức công bố Quyết định khen thưởng và trao thưởng cho các Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.     

Chi bộ Kế hoạch tổng hợp đạt danh hiệu Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

     Các cá nhân đạt danh hiệu Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Quyết Thắng – Phó Bí thư Đảng ủy bệnh viện nhấn mạnh năm 2024, Đảng ủy bệnh viện sẽ tiếp tục lãnh đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu, yêu cầu đề ra. Để hoàn thành được mục tiêu, nhiệm vụ công tác đề ra, các cấp ủy cần rà soát lại các mục tiêu, nhiệm vụ; chủ động phối hợp tốt các công tác xây dựng Đảng công tác chuyên môn, công tác hậu cần và các công tác khác. Yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên phải nỗ lực hơn nữa để phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Mỗi đảng viên cần phát huy tính sáng tạo, cần cù trong công việc, cần nâng cao hơn nữa về chuyên môn, đặc biệt là Đảng viên trẻ để mỗi đảng viên giỏi về chuyên môn, vững về nghiệp vụ nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao./.