Khoa Điều trị tâm thần người cao tuổi

Tháng Bảy 2024
T2
T3
T4
T5
T6
1
2
3
4
5
8
9
10
11
12
15
16
17
18
19
22
23
24
25
26
29
30
31
1
2

Giờ làm việc

  • 07:30-11:30 & 13:30-16:30
  • 07:30-11:30 & 13:30-16:30
  • 07:30-11:30 & 13:30-16:30
  • 07:30-11:30 & 13:30-16:30
  • 07:30-11:30 & 13:30-16:30
  • Đóng cửa
  • Đóng cửa
Bảo vệ và nâng cao sức khỏe tâm thần người cao tuổi

Khoa Điều trị tâm thần người cao tuổi

Có nhiệm vụ điều trị bệnh tâm thần cao tuổi (người bệnh trên 55 tuổi):

Các bệnh tâm thần: Mất trí (Alzheimer); Loạn thần tuổi già; loạn thần sau chấn thương hoặc bệnh lý não.
Các bệnh tâm thần nội sinh: Tâm thần phân liệt; Trầm cảm; Rối loạn hoang tưởng.
Tư vấn cho các gia đình cách chăm sóc và điều trị người bệnh khi ra viện.
Popular Medical Services

Benefit For Physical Mental and Virtual Care

Phòng vật tư y tế

Giờ làm việc Thứ hai 07:30-11:30 & 13:30-16:30 Thứ ba 07:30-11:30 & 13:30-16:30 Thứ tư 07:30-11:30 & 13:30-16:30 Thứ năm 07:30-11:30 & 13:30-16:30 Thứ sáu…

Phòng tài chính kế toán

Giờ làm việc Thứ hai 07:30-11:30 & 13:30-16:30 Thứ ba 07:30-11:30 & 13:30-16:30 Thứ tư 07:30-11:30 & 13:30-16:30 Thứ năm 07:30-11:30 & 13:30-16:30 Thứ sáu…

Phòng Tổ chức cán bộ

Giờ làm việc Thứ hai 07:30-11:30 & 13:30-16:30 Thứ ba 07:30-11:30 & 13:30-16:30 Thứ tư 07:30-11:30 & 13:30-16:30 Thứ năm 07:30-11:30 & 13:30-16:30 Thứ sáu…