SINH HOẠT KHOA HỌC THÁNG 12 – 2022

Nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn cho nhân viên y tế, thực hiện kế hoạch tháng với các nội dung báo cáo khoa học, báo cáo ca lâm sàng, bình bệnh án. Tiếp nối những buổi sinh hoạt trước với các chủ đề đa dạng, buổi bình bệnh án do BSCKII. Ngô Hùng Lâm chủ trì với nội dung Báo cáo case lâm sàng cấp cứu ngừng tuần hoàn.

Tại buổi sinh hoạt, bác sĩ ở khoa điều trị cấp tính nam (khoa B) trình bày bệnh án. Các bác sĩ đã thảo luận về ca bệnh khó chẩn đoán và điều trị với các nội dung:

– Quá trình diễn biến bệnh

– Quy trình cấp cứu ở người bệnh

– Quá trình điều trị hóa dược

– Quá trình chăm sóc, quản lý

– Đáp ứng kém với điều trị thuốc an thần kinh, xuất hiện các tác dụng không mong muốn.

Các bác sĩ, dược sĩ cùng tham gia thảo luận nhằm mục đích phân tích các ưu điểm, nhược điểm trong việc thực hiện những quy định về làm bệnh án, chất lượng hỏi bệnh, khám bệnh, chẩn đoán, điều trị và chăm sóc người bệnh. Từ đó đưa ra được những điểm thống nhất, giúp cho mọi người đều rút kinh nghiệm để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.