TĂNG CƯỜNG ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN NÂNG CAO NĂNG LỰC ĐỘI NGŨ ĐIỀU DƯỠNG, KỸ THUẬT VIÊN, HỘ LÝ

CN. Nguyễn Thị Hải Yến – Phòng điều dưỡng

Nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ điều dưỡng, kỹ thuật viên, hộ lý tại bệnh viện, trong các ngày 12-13/6/2024 và 17-18/6/2024, phòng Điều dưỡng Bệnh viện Tâm thần Hà Nội đã tổ chức các lớp tập huấn với hai chuyên đề: “Phòng ngừa nguy cơ và kiểm soát an toàn trong chăm sóc người bệnh cao tuổi” và “Chăm sóc sức khỏe tâm thần cho nhân viên y tế chuyên khoa tâm thần” do ThS.BS. Nguyễn Thùy Linh làm giảng viên

(CN. Phạm Thị Hảo – Trường phòng Điều dưỡng trao đổi tại buổi tập huấn)

Phát biểu tại buổi tập huấn, CN. Phạm Thị Hảo – Trưởng phòng Điều dưỡng nhận định: “Nhân viên y tế làm việc trong Bệnh viện Tâm thần là môi trường đặc thù, việc bồi dưỡng và phát triển kỹ năng cho nhân viên y tế mục đích chính là để phục vụ tốt nhất cho người bệnh. Với hai chuyên đề được tổ chức lần này hy vọng sẽ củng cố và nâng cao thêm nhiều kiến thức bổ ích cho khối điều dưỡng, kỹ thuật viên, hộ lý trong thực tiễn công tác chuyên môn tại bệnh viện”

ThS.BS. Nguyễn Thùy Linh đã có những chia sẻ về các kỹ năng nhận định, đánh giá, các phương án xử trí, phòng ngừa và kiểm soát các nguy cơ có thể xảy ra trong quá trình chăm sóc người bệnh tâm thần. Đồng thời tập trung đặc biệt với nội dung về chăm sóc sức khỏe tâm thần cho nhân viên y tế chuyên khoa tâm thần bởi đây là một trong những vấn đề được Lãnh đạo bệnh viện rất quan tâm và chú trọng

(Các học viên tham dự có cơ hội được thảo luận và trao đổi về các tình huống cũng như các nội dung trong buổi tập huấn)

Thông qua các buổi tập huấn, ngoài mục tiêu duy trì và phát triển chất lượng nguồn nhân lực còn thể hiện trách nhiệm của Bệnh viện Tâm thần Hà Nội trong việc đảm bảo an toàn cho người bệnh trong chăm sóc và điều trị, cũng như nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe tâm thần cho nhân viên y tế trong môi trường làm việc./. Một số hình ảnh tại các buổi tập huấn