THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ: CHÀO GIÁ HÓA CHẤT, VẬT TƯ Y TẾ CHO BỆNH VIỆN TÂM THẦN HÀ NỘI

Kính gửi: Các đơn vị / nhà cung cấp

Bệnh viện Tâm thần Hà Nội (sau đây viết tắt là Bệnh viện) xin gửi tới Quý Công ty lời cảm ơn chân thành và lời chào trân trọng.

Bệnh viện Tâm thần Hà Nội đang có kế hoạch mua sắm hóa chất, y dụng cụ, vật tư y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh tại Bệnh viện năm 2023. Để có cơ sở xây dựng giá kế hoạch cho gói thầu mua sắm hóa chất, y dụng cụ, vật tư y tế theo hình thức đấu thầu rộng rãi, Bệnh viện Tâm thần Hà Nội kính mời các Quý Công ty, đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh có năng lực, khả năng cung cấp tham gia chào giá hóa chất, y dụng cụ, vật tư y tế cho Bệnh viện.

Số 194.Thông báo mời chào giá pdf