THÔNG BÁO THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC, PHỔ BIẾN NỘI QUY, QUY CHẾ CHO THÍ SINH THAM DỰ XÉT TUYỂN VÒNG 2 KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC VÀO LÀM VIỆC TẠI BỆNH VIỆN TÂM THẦN HÀ NỘI NĂM 2022

  • Trang chủ
  • Tin tức - sự kiện
  • THÔNG BÁO THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC, PHỔ BIẾN NỘI QUY, QUY CHẾ CHO THÍ SINH THAM DỰ XÉT TUYỂN VÒNG 2 KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC VÀO LÀM VIỆC TẠI BỆNH VIỆN TÂM THẦN HÀ NỘI NĂM 2022