THÔNG BÁO: Thời gian và địa điểm tiếp công dân của Bệnh viện Tâm thần Hà Nội năm 2024.