ThS.BS Trần Cao Cường

ThS.BS Trần Cao Cường_Phó trưởng khoa B
ThS.BS Trần Cao Cường

Phó trưởng khoa B

Bác sĩ Trần Cao Cường là Phó trưởng khoa B của bệnh viện, có nhiệm vụ tiếp nhận điều trị, chăm sóc cho người bệnh nam dưới 55 tuổi mắc các chứng bệnh như loạn thần cấp; rối loạn cảm xúc, tâm thần phân liệt; động kinh, xử lý các cấp cứu tâm thần và một số cấp cứu khác. Phải đảm nhận việc điều trị, tư vấn, quản lý tình trạng bệnh nhân và đem đến cho bệnh nhân những phương pháp điều trị tiên tiến và phù hợp với họ nhất.

Trình độ học vấn

Hội đồng chứng nhận

SYT HN

Chuyên ngành

Tâm thần

Kinh nghiệm

8+

Thời gian làm việc

  • 07:30-11:30 & 13:30-16:30
  • 07:30-11:30 & 13:30-16:30
  • 07:30-11:30 & 13:30-16:30
  • 07:30-11:30 & 13:30-16:30
  • 07:30-11:30 & 13:30-16:30
  • Nghỉ